Belső terek építészete

Belso Terek

A tárgy egyik célja az építészeti tervezésben a belső terek alakításának fontosságát kiemelni és tudatosítani a használhatóságon túl az építészeti térképzés összetett dimenzióinak megismerését, felismerését és tudatos alkalmazását. Erre a tárgy keretében a pályázat és a vizsga tervezési feladata szolgál gyakorlási lehetőségül. A másik cél azoknak az eszközöknek a vizsgálata, használatuk módjának megismerése, amelyek a térképzés során rendelkezésünkre állnak. Valamint annak a tudatosítása, hogy minden építészeti tér valamely használat igényével készül, a használati módok ismeretének bővítése. Ezért az előadások részben elméleti, részben gyakorlati tematikát takarnak, egymást válva általánosabb elvi megfontolások konkrét példák bemutatásával, elemzésével. Tervezés elméleti ismeretek tervezési praktikum adataival párhuzamba állítva. A tanszéki oktatókon túl meghívott előadók, valamint a pályázati szponzorok bemutatkozása szélesítik a ismeretek körét.

Tárgyfelelős

Major György DLA

Típus
Kötelezően választható
Kreditpont értéke
2
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
őszi

Belso Terek

Tárgyleírás

A több évtizedes tárgyunk, a tanszéki stúdiók gondolatköréhez kapcsolódóan, 3 nagy témakörre szervezetten tárjuk fel, hogy a fenti általános cél megvalósítása során egyes, az egyetemi tanulmányokban megszerzett részismeretek hogyan válnak téralakító eszközzé. Arra is választ keresünk, hogy a „rész-funkcionalitá-sok” teljesítésén túl, és a használat tárgyi világával hogyan teremthető minél több használó számára jó minőségű emberi környezet, mindezt hogyan tehetjük meg a jelen ellentmondásos elvárásai, adottságai és globális–lokális alap-kérdési között?