Mű/Hely – építészeti tárgykísérletek

Muhely

A kurzus alapvető célja az építészeti alkotómunka során használható tárgyalkotási, modellezési eszköztár ismertetése, és gyakorlatának átadása. A diákok játékos, kísérletező módon, saját kezükkel dolgozhassanak olyan anyagokkal, technikákkal melyekkel később, építészként csak közvetett módon fognak, illetve fejlesszék a modellezéshez szükséges technikai képességeiket. A kurzus során átéljék, és praxisuk során alkalmazni tudják a valós fizikai térben létrejövő modelltárgyak erős, koncepcióformáló, és jelentéssűrítő hatását.

Tárgyfelelős

Bartha András Márk DLA

Típus
Választható
Kreditpont értéke
2
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
tavaszi

Tematika, ütemterv 2022 tavasz

Muhely

Tárgyleírás

2022. tavasz 

Modell, vagy makett? Prototípus vagy szobor? Mik a makettkészítés legfontosabb eszközei, és milyen céllal készítünk maketteket? Hogyan befolyásolja a terv alakulását a makettezési folyamat? Hogyan alkalmazhatók kézműves és digitális technikák közösen egy kortárs épület makettjének megalkotása során?  

Mű/Hely egy tavaly indult szabadon választható tárgy a tanszék kínálatában, amely során a műterem jelleg, a gyakorlati makettépítés áll a fókuszban. 

A résztvevők újszerű, kísérletező módon, minden technikai segítséget megkapva, saját kezükkel dolgozhatnak tervezési tárgyukhoz köthető részfeladatok fejlesztésén. A kurzus során átélhetik és megtanulják alkalmazni a valós fizikai térben létrejövő modelltárgyak erős koncepcióformáló, és jelentéssűrítő hatását. Az órákon a tanszék új eszközparkjával, helyben megvalósíthatók a tervezési feladatokhoz kapcsolódó főbb makettezési részfeladatok, kötöttségek nélkül bátran kipróbálhatók a valós téri bemutatás eszközei és technikái. 

A kurzus egyetemi alkalmait, a technikai demonstrációk és elméleti kiselőadások mellett meghívott vendégek, műhelylátogatások színezik. Többféle új technikával ismerkedünk meg, kisebb és nagyobb, alkotási fókuszú feladatok elvégzése során.   

Olyanokat várunk, akik szeretik néha bepiszkolni a kezüket, elmélyülni egy-egy modell elkészítésében, és olyanokat is, akiket elsősorban a tárgyalkotás metafizikája érdekel, de szeretnék továbbfejleszteni gyakorlati készségeiket, vagy akik csak szívesen alkotnának közösségben, könnyed, jó hangulatban szerda esténként 18 órától.

A kurzus a tanszék INNOVATÍV KÖZÖSSÉGI TEREK stúdiójának kutatási tevékenységéhez kapcsolódik, és minden évfolyam számára nyitott!  

A műhely jelleg miatt, a kurzus korlátozott, 25 fős létszámmal indul, a résztevők kiválasztása előzetes jelentkezés alapján történik. A 2022 tavaszi félévre való jelentkezési szándékot a bartha.andras@epk.bme.hu címen kérjük jelezni, a neptunban csak ez után lehet a tárgyat felvenni!

Bartha András Márk DLA 
egyetemi adjunktus 
tárgyfelelős