Kiskomplex

Kiskomplex

A kiskomplex a hetedik félév kreatív gyakorlati tárgya a műszaki szakirányra felvételt nyert hallgatók számára (6 óra/hét). A tantárgy célja egyrészt a csapatmunkával való megismerkedés, másrészt a ku-tatásra épülő önálló kérdésfelvetés, majd programalkotás és válaszadás képességének fejlesztése. A tárgy ugyanakkor az előző félévek ismereteinek szintéziskeresését is segíti, hiszen az építészeti fel-adathoz kapcsolódva épületszerkezettani, gépészeti, kivitelezési és tartószerkezeti összefüggéseket is vizsgál egy-egy külön munkarész formájában.

Tárgyfelelős

Kemes Balázs DLA

Típus
Kötelező
Kreditpont értéke
6
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
őszi

Kiskomplex

Tárgyleírás

A piac intézménye közel egyidős az emberiség történetével. Bár megjelenési formája országon-ként és tájanként sokszor karakteresen eltérő, közös jellemzője, hogy a rendszeres árucsere mellett a közösségi élet egyik fontos színtere. A piacok hajdani jelentőségét mutatja, hogy több történeti város - köztük tervezési helyszínünk Tokaj - létrejötte is ehhez kapcsolódik.Mostanra a piac jelentősen átalakult, különböző üzletek, bevásárló központok vették át a kereskedelem jelentős részét. Joggal merül fel a kérdés, hogy mit jelent a piac hagyományos formája mai modern világunkban? Mi a vonzereje, mi lehet a jelentősége esetleg milyen új használati módok-kal egészült ki? Mit jelent mindez egy olyan településen, amelynek lakosságszáma a turiz-mus miatt erősen változó?