Középületek kritikai elemzése

Kritika 20212022

A tárgy elsődleges célja az építészképzés oktatási folyamatában alulreprezentált, kritikai attitűdre támaszkodó, elemző, értékelő, az építészetről való íráson keresztüli megismerést alapul vevő építészpozíciók megismerése, az építészet emlékezettel való sokrétű kapcsolatrendszerén keresztül.

Tárgyfelelős

Szabó Levente DLA

Típus
Kötelezően választható
Kreditpont értéke
2
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
tavaszi

letölthető ütemterv és tematika

Kritika 20212022

Tárgyleírás

Melyek a legkiemelkedőbb, mégis eltérő kortárs műemlék-értelmezések és rekonstrukciók Berlinben vagy éppen Budapesten? Mi zajlott és mi zajlik a Budai Várban? Mitől lehet nagyon is építészeti vonatkozása az emlékműveknek? Mitől rendkívül izgalmas az építészet emlékezetalakító szerepe, akkor is, ha akaratlagos, de akkor is, ha nem tudatos folyamatok eredménye? Hány meg hány helyen érhető mindez tetten, léptéktől, korszaktól függetlenül?