Tanszéki tervezés 2.

TT2

Művészet és építészet, képzelet és valóság, installáció, díszlet, pop-up építészet, térbeli játék, jel, akció, mint építészet, kultúra és tudo- mány. Avagy hogyan lehet egy lepusztult, de különleges atmoszférájú gyárépületben kortárs építészeti beavatkozásokat tenni, inspiráló téri helyzeteket létrehozni a képzőművészet, szín- ház és építészet határterületein?

Tárgyfelelős

Fazekas Katalin DLA

Típus
Kötelező
Kreditpont értéke
3
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
tavaszi

TT2

Tárgyleírás

2021 őszén a TT2 tárgy az Artus Stúdióval foglalkozik. Az Artus nyitott, sokszínű szellemi és alkotóműhely, emberek, gondolatok, művészeti ágak találko- zási helye. Az Artus egyaránt jelenti Goda Gábor társulatát, a 2000 négyzetméteres elhagyatott gyárépületben kialakított alkotóműhelyt – az Artus Stúdiót – és az itt alkotó 30 művész kol- lektíváját, valamint az Egyesületet, mely mind- ehhez az intézményes hátteret biztosítja.