Tanszéki tervezés 3.

Tt3

A korábbi tanulmányokra építve, azokat mintegy összegezve és integrálva az építészet átfogó, a települési, beépítési kontextustól kezdve a koncepcióalkotáson át az épület megformálásig terjed a kurzus megcélzott tervezési spektruma. A tárgy alapvető munkamódszere a csoportos munka, amely a félév első részében jellemző, s amelyet az egyéni feladatrészek kidolgozása követ. A csapatmunka a tárgy különleges hivatása, amely az egyetemi tervezési tanulmányokon belül leginkább modellezi a tervezési praxisra jellemző kölcsönös tudásátadás folyamatát. Cél az emberek és az épületek, az épületek és a környezet közötti kapcsolatok, valamint annak a szükségszerűségnek a bemutatása, hogy az épületeket és a közöttük lévő teret az emberi igényekhez és mértékekhez kell igazítani.

Tárgyfelelős

Klobusovszki Péter DLA

Típus
Kötelező
Kreditpont értéke
8
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
őszi

Tt3

Tárgyleírás

Hogyan illeszthetők új közösségi épületek egy karakteres, gazdag hagyományú és erős atmoszférájú településszövetbe? A világörök- ségi védettség és a településkép védelme milyen kihívások elé állítja a kortárs építészt? Van-e létjogosultsága még azon elképzeléseknek, melyek sajátos regionális építészetben látják egy kultúrtáj környezeti, esztétikai megújításának, fenntarthatóságának zálogát? Hogyan békíthetők össze a tájvédelem, a gazdálkodás és a turizmus nagyon eltérő szempontjai? Milyen térhasználati minták jellemzik a turistákat és a helyi lakosokat, és ezek milyen térbeli kereteket kívánnak, implikálnak?

Tokaj-Hegyalja különleges szépségű kultúrtáj, világörökségi terület. Névadó települése Tokaj a Zempléni-hegység és egyben a borvidék kapuja is.
A város egyedülálló tájképi együttes része, melyet
a Kopasz-hegy és a lábánál összetalálkozó két folyó,
a Tisza és a Bodrog határoz meg. A város a borvidék legfontosabb kereskedelmi csomópontja volt, mely nem csak a vízi és szárazföldi útvonalak találkozá- sának volt köszönhető, hanem annak is, hogy két tájegység a Kelet-Felvidék és a Kelet-Alföld határán helyezkedett el, és az itt létesített átkelőhely a legje- lentősebb volt a Tisza felső folyásánál.