Irodalmi kávéház

Szerző
Sásdi Nóra
Konzulens
Kronavetter Péter DLA
Tantárgy
Specializációs tervezési tárgy
Év
2022/23
Letölthető dokumentáció
A Szabók bástyája mellé tervezett Irodalmi kávéház a Farkas utca szövetét folytatva telekhatárra ül ki, a jellemző keretező viselkedését viszi tovább. Hosszan elnyúló tömege váltakozva szervez tömör és áttetsző szakaszokat: a kiszolgáló egységek tömör falak mögé rejtve, míg a fő funkciók látható módon jelennek meg. A tervemben fontos szervező az itt található iskolaudvar, az újonnan idekerülő kávéház kertje és a templomkert hármasa, melyek között lehetőség van az átjárásra. Az iskolaudvar a nyüzsgés, a templomkert az elmélyülés helye, a használat intenzitásának skáláján meghatározott két véglet közé illesztődik a kávéház kertje. Az iskolák közelsége miatt központi szereplők a gyerekek, az intim belső udvar iránti igénynek a filigrán, szemmagasság fölé magasodó kerítés tesz eleget, az eredetileg a telken álló épületekbe a gyerekek számára zsibongót és oktatási termeket álmodtam meg.