Fenntartható közösségek


A Középülettervezési Tanszék három tervezési-kutatási stúdiója közül a FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉGEK STÚDIÓ a legkülönfélébb közösségek igényeinek leginkább megfelelő, fenntartható modellekkel foglalkozik, mind az építész lehetséges szerepvállalása, mind a konkrét építészeti megoldások tekintetében. Felelősségünk, hogy olyan közösségi projektek szülessenek, azok tervezési, építészeti sajátszerűségeit kutassuk és oktassuk, amelyek a különféle – hátrányos helyzetű vagy éppen más, civil alapon szerveződő – közösségek társadalmi jelenlétét, fenntarthatóságát segítik. A szociálisan érzékeny, szolidáris megközelítést jól jellemzi, hogy a tervezés közösségi párbeszédből indul ki, a közösség életéből szorosan következik. Az effajta építészetben kiemelkedően fontos a közösség igényeinek, azok megismerésének és a proaktív, kezdeményező építész-habitusnak a jelentősége.

A stúdió tagjai

Fazekas Katalin DLA egyetemi adjunktus

Fejérdy Péter DLA egyetemi docens

Kemes Balázs DLA egyetemi adjunktus

Major György DLA egyetemi docens

Dombrovszky Zsófia doktorandusz

Kőhalmy Nóra doktorandusz

Rose Balázs doktorandusz

Váncza Márk doktorandusz