Építészet és emlékezet


A Középülettervezési Tanszék három tervezési-kutatási stúdiója közül az ÉPÍTÉSZET ÉS EMLÉKEZET STÚDIÓ az egyéni, kollektív és kulturális emlékezet fogalmain keresztül a múlt építészeti rétegzettségével, mintázatával foglalkozik. Az építészet időbeli dimenziója a közösségi építészet kiemelt szempontja, a szűkebb vagy tágabb közösség emlékezetének, identitásának formálódása miatt is. Nem csupán az épített örökség kortárs megközelítései, az emlékművek vagy az épületek, közterek téri-időbeli rétegzettsége tartozik e stúdió fókuszába, hanem az építészeti koncepcióalkotásnak az emlékezés folyamatával való szoros kapcsolata is– mindig alkotói nézőpontból közelítve e kérdésekhez.

A stúdió tagjai

Szabó Levente DLA egyetemi tanár, tanszékvezető

Kronavetter Péter DLA egyetemi adjunktus, tanszékvezető-helyettes

Vannay Miklós Ágoston DLA egyetemi adjunktus

Krompáczki Péter doktorandusz

Laczka Áron doktorandusz

Lázár Csaba doktorandusz