Lükeion, XI. ker.

Transzdiszciplináris szakkollégium Újbudán

Szerző
Hernádi Zsombor
Konzulens
Karácsony Tamás DLA
Tantárgy
Diplomatervezés
Év
2022/23
Letölthető tervdokumentáció
Az egyetemi hallgatók számára fenntartott megfizethető lakhatás mennyiségi problémája mellett a hazai kollégium-kultúra egy további hiányosságban szenved: kollégiumaink a bentlakók szakirányát tekintve párjukat ritkítva egysíkúak. Erre reagálva diplomamunkámmal egy egyetemeken és tudományterületeken átívelő szellemi műhely létrehozása volt a célom, melyben a szakmai sokszínűség által biztosított szinergiát tovább erősíti az együttélés lehetősége. Az épület két részre osztható. A földszint és az első emelet foglalja magába a közösségi és oktató tereket, melyek nagy fesztávokat igényelnek – ennek megfelelően ez a két szint vasbeton pillérvázas kialakítású. Az eredendően cellás elrendezésű, felsőbb kollégiumi szintek térileg túlhatározottak. A pillanatnyi igények kielégítésén túlmutatva ezek a szintek könnyen elbontható CLT panelekből épülnek. Ezen szerkezeti kettősség biztosítja, hogy a ház anyagi valója túlélheti annak funkcióvesztését.