A Középülettervezési Tanszék 3 stúdiójának régi-új őszi és tavaszi (kötelezően) választható kurzusai

3

A Középülettervezési Tanszék 3 stúdiójának régi-új őszi és tavaszi (kötelezően) választható kurzusai valamennyi képzés, valamennyi hallgatója számára

2022. augusztus 6.
3

Építészet és emlékezet Stúdió

A Középülettervezési Tanszék három tervezési-kutatási stúdiója közül az ÉPÍTÉSZET ÉS EMLÉKEZET STÚDIÓ az egyéni, kollektív és kulturális emlékezet fogalmain keresztül a múlt építészeti rétegzettségével, mintázatával foglalkozik. Az építészet időbeli dimenziója a közösségi építészet kiemelt szempontja, a szűkebb vagy tágabb közösség emlékezetének, identitásának formálódása miatt is. Nem csupán az épített örökség kortárs megközelítései, az emlékművek vagy az épületek, közterek téri-időbeli rétegzettsége tartozik e stúdió fókuszába, hanem az építészeti koncepcióalkotásnak az emlékezés folyamatával való szoros kapcsolata is– mindig alkotói nézőpontból közelítve e kérdésekhez.

1. Művészet és építészet (Vannay Miklós) / ősz
2. Az emlékezet helyei (Szabó Levente) / tavasz

A stúdió tagjai:

Szabó Levente DLA egyetemi tanár, tanszékvezető
Kronavetter Péter DLA egyetemi adjunktus, tanszékvezető-helyettes
Vannay Miklós Ágoston DLA egyetemi adjunktus
Deichler Tímea doktorandusz
Krompáczki Péter doktorandusz
Major Zoltán doktorandusz
Nagy Mercédesz doktorandusz
Sámson Kinga doktorandusz

Fenntartható közösségek Stúdió


A Középülettervezési Tanszék három tervezési-kutatási stúdiója közül a INNOVATÍV KÖZÖSSÉGI TEREK STÚDIÓ a használati módjában, téri rendszerében folyamatosan és gyorsuló ütemben változó közösségi terek legkorszerűbb kísérleteivel, innovációs lehetőségeivel foglalkozik. Maga a változás többek között az átalakuló közösségi aktivitásokra, a technológia, az építéstechnológia fejlődésére, az egyes épülettípusokhoz kapcsolódó funkcionális igények átalakulására, és a téri-időbeli flexibilitás megjelenő követelményére vezethető vissza. A közösségi építészet innovációja alatt a középületek használati módjának, viselkedésének megújítására vonatkozó legprogresszívebb kísérleteket, kutatásokat és kezdeményezéseket érthetjük.

1. Perifériák építészete (Kemes Balázs) / ősz
2. Lelet – Közösség, kultúra és építészet (Fazekas Katalin-Fejérdy Péter) / tavasz

A stúdió tagjai:

Fazekas Katalin DLA egyetemi adjunktus
Fejérdy Péter DLA egyetemi adjunktus
Kemes Balázs DLA egyetemi adjunktus
Major György DLA egyetemi docens
Dombrovszky Zsófia doktorandusz
Kőhalmy Nóra doktorandusz
Ostoróczky Nóra doktorandusz
Rose Balázs doktorandusz
Váncza Márk doktorandusz

Innovatív terek Stúdió

A Középülettervezési Tanszék három tervezési-kutatási stúdiója közül a FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉGEK STÚDIÓ a legkülönfélébb közösségek igényeinek leginkább megfelelő, fenntartható modellekkel foglalkozik, mind az építész lehetséges szerepvállalása, mind a konkrét építészeti megoldások tekintetében. Felelősségünk, hogy olyan közösségi projektek szülessenek, azok tervezési, építészeti sajátszerűségeit kutassuk és oktassuk, amelyek a különféle – hátrányos helyzetű vagy éppen más, civil alapon szerveződő – közösségek társadalmi jelenlétét, fenntarthatóságát segítik. A szociálisan érzékeny, szolidáris megközelítést jól jellemzi, hogy a tervezés közösségi párbeszédből indul ki, a közösség életéből szorosan következik. Az effajta építészetben kiemelkedően fontos a közösség igényeinek, azok megismerésének és a proaktív, kezdeményező építész-habitusnak a jelentősége.

1. Mű/hely – építészeti tárgykísérletek (Bartha András) / ősz
2. Innovatív környezetek (Klobusovszki Péter) / tavasz

A stúdió tagjai:

Bartha András DLA egyetemi tanársegéd
Balázs Mihály DLA egyetemi tanár
Klobusovszki Péter DLA egyetemi docens
Karácsony Tamás DLA egyetemi docens
Schrammel Zoltán DLA egyetemi adjunktus
Bognár Melinda doktorandusz
Fülöp Csenge doktorandusz
Gyökér András doktorandusz
Kovács Károly Lehel doktorandusz
Rab Sarolta doktorandusz
Ritter Dániel doktorandusz
Szilágyi Norbert doktorandusz
Žaklina Nježič doktorandusz

A hirdetmény plakátja innen letölthető.