AUTIZMUS ÉS TÉR – INNOVATÍV Terek Stúdió

Komplex- és diplomatervezés (BSC, MSC, osztatlan) 2021/2022 tavasz

Indexkep Hdem 165 Rehab Basel Centre For Spinal Cord And Brain Injuries Basel Svajc 1999 2002
H&deM, REHAB Basel, Centre for Spinal Cord and Brain Injuries, Basel, Svájc, 1999-2002

„Ez egyfajta szolidaritási gyakorlat. A mi világunk, ez a közvetett kommunikációra alapozott társadalom autistákat nevel belőlünk, tehát az, hogy az autizmussal foglalkozunk, az egy picit a saját magunk megismerésére is irányul.” (Sugár János) 

2021. december 17.
Indexkep Hdem 165 Rehab Basel Centre For Spinal Cord And Brain Injuries Basel Svajc 1999 2002
H&deM, REHAB Basel, Centre for Spinal Cord and Brain Injuries, Basel, Svájc, 1999-2002

Az autizmusnak számtalan eltérő megjelenési formája van, ezért is írják le a szakemberek spektrumzavarként. Az autizmust mai tudásunk szerint nem lehet gyógyítani, ezért az ebben szenvedő egyént állapota egész életen át végigkíséri a korai fejlesztő foglalkozásoktól, az iskola világán keresztül a felnőtt életig. Milyen környezeti jellemzők felelnek meg az autista emberek számára? Melyek azok a speciális építészeti, téri követelmények, melyek mind az autisták mind a gondozásukat végző szülők, egészségügyi szakszemélyzet számára ideálisak? Milyen különbségeket mutatnak ezek az eltérő életkorú használói csoportok függvényében? Milyen az a közösségi építészet, mely neurotipikustól eltérő emberek számára készül, akik társas kapcsolati nehézségekkel küzdenek? Mennyiben képes az építészet ezen segíteni? Az építészeti INNOVÁCIÓ szerepe itt a társadalmi elfogadás, beágyazódás elősegítésétől a tudomány és biztonság szempontjainak humánus megoldásáig terjedhet. A huszadik század épített környezetről való gondolkodását gyakorta írták le autisztikusnak, mely az emberi szükségleteket néhány komponensre egyszerűsítette le. Az autista térhasználók speciális igényeinek megismerése egy jóval általánosabb kérdéskörre is ráirányítja a figyelmünket, hogyan nyerhető vissza az épített tér vonatkozásgazdagsága, teljessége. 

Tervezési helyszínek 

A tervezési programok megvalósítására több budapesti helyszínjavaslatunk van: 

-Budapest, Kavics utca. 3b., Frankel Leo út 82. 

-Budapest, Bécsi út 11, Lajos utca 8, 10, 12.  

-Budapest, Pesthidegkút, Váry köz 7. (egykori Váry-Szabó kúria környezete) 

 

Kutatási téma 

A stúdió kutatási témája ebben az évben a választott tervezési feladathoz kapcsolódik, és azon speciális környezeti tulajdonságokat igyekszik feltérképezni, melyek az autista emberek számára legmegfelelőbbek. Ennek segítségével egy általánosabb, a jelenkor embere számra ideális, megfelelő és inspiráló térre vonatkozó kérdést is fel tudunk tenni. 

 

Tervezési program 

Két tervezési programot kínálunk, mely két eltérő korosztály problémáit helyezi a középpontba: a gyermekekét és a felnőttekét. Az autizmussal élők számára tervezett épületek használatának jellege a szociálistól, az oktatásin és a közöségin át a klinikaiig terjed. A javasolt programok ez utóbbit leszámítva tartalmazzák a teljes spektrumot. 

1. Az első egy Korai Fejlesztő Központ, mely az óvodai és általános iskolai integrációra készíti fel azon gyermekeket, akik erre alkalmasak. A csoportos fejlesztés maximum 5-6 fős kiscsoportokban korosztályonként, fejlődési szintenként és fejlesztési módonként külön bontva történik, de jellemzőbb az egyéni fejlesztés melynek során személyre szabott terápia tud megvalósulni. Fontos cél a gyerekek szociális integrációjának és a környezeti kommunikációjának elősegítése. A szülők edukációja szintén feladata az intézetnek, hogy otthoni körülmények közt reprodukálni tudják a fejlesztési pedagógia lépéseit. 

2. A második egy Felnőtt Autista Szabadidős és Kulturális Központ, melynek programját Budapest város 2021-es Részvételi költségvetésében ezen intézmény megvalósítására támogatást elnyerő Aura Alapítvány állította össze. Ezen intézmény keretein belül az alapszintű oktatásból, továbbképzésből és a felsőoktatásból kikerülő autista fiatalok élethosszig tartó támogatásra és közösségekre találhatnak. Életvezetésükben szociális szakemberek és kortárs segítők nyújtanak támogatást, amelyet integrált kulturális tér egészít ki. Az integrált módon működő központ kiállítások, kórustalálkozók, táncházak helyszíne lehet, nyitott alkotóműhelyei hozzájárulnak az autista emberek megismeréséhez, gazdagítják a főváros kulturális életét. 

Segédanyagok, előzetes források a két helyszínhez 

A feladatkiírások gazdag segédanyagai (helyszínrajzok) mellett helyszínekkel és a témával való ismerkedéshez az alábbi forrásokat ajánljuk: 

-Az autizmusról 

-Sacks, Oliver: Antropológus a Marson, Osiris, 2004 (Csodagyerekek, Antropológus a Marson 209-318.o.) 

-Olga BOGDASHINA - Valódi színek – Érzékelés és észlelés az autizmus spektrum zavarokban, Autisták Országos Szövetsége, Budapest, 2008 

-Hogyan látják az autisták a világot–és hogyan látjuk mi őket? (Beszélgetés Stefanik Krisztina pszichológussal, autizmusszakértővel (az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának docensével, az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportjának vezető kutatójával)(Podcast) 

 

Építészet 

-Aspectss Architecture for Autism 

-Henry, Christopher N.: Designing For Autism: Lighting, ArchDaily, October 19, 2011 (utolsó elérés: 2021.12.04) 

-Mostafa, Magda: An Architecture for Autism – Concepts of Design Intervention for Autistic User, Archnet-IJAR, International Journal of Architectural Research - Volume 2 - Issue 1 - March 2008 

Vázquez, Francisco Segado; Torres, Alejandra Segado: Autism and Architecture. in: Recent Advances in Autism Spectrum Disorders - Volume II 

-Khare, Rachna; Mullick, Abir: Incorporating the Behavioural Dimension in Designing Inclusive Learning Environment for Autism. ArchNet-IJAR. 2009;3(3):45-64. 

-Mostafa, Magda: An Architecture for Autism –Autism ASPECTSSTM in School Design, Archnet-IJAR, Volume 8 - Issue 1 - March 2014 - (143-158) 

-Kinnaer, Marijke; Baumers, Stijn; Heylighen Ann: Autism-friendly architecture from the outside in and the inside out: an explorative study based on autobiographies of autistic people. in Journal of Housing and the Built Environ (2016) 31:179–195 

-Sussman, Ann; Chen, Katie: The Mental-Disorders that gave us Modern Architecture. in Common /Edge 08.22.2017 

 

Művészetek 

-Esőember, film, 1988 (rendezte: Barry Levinson) 

-Testről és lélekről, film 2017 (rendezte: Enyedi Ildikó) 

-Temple Grandin, életrajzi film, 2010 (rendezte: Mick Jackson) 

-Adam Elliot: Mary és Max (Egy Asperger-szindrómás amerikai férfi és egy 8 éves ausztrál kislány 20 éven át tartó levelezésének és barátságának története) 

-Mark St. Germain: Táncórák, színielőadás, Rózsavölgyi Szalon 

 

Külsős programok 

A félév során és vendégeink lesznek az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület tagjai, akik egy beszélgetés segítségével megpróbálják közelebb hozni az autizmussal élők problémáit, ennek életvezetési, közösségi és pedagógiai vonatkozásait. Segítséget nyújtanak abban, hogy alaposabban megismerjük az egyesület munkáját. 

A stúdió konzulensei  

Balázs Mihály DLA egyetemi tanár 

Bartha András Márk DLA, egyetemi adjunktus 

Karácsony Tamás DLA, egyetemi docens 

Klobusovszki Péter DLA, egyetemi docens 

Schrammel Zoltán DLA, egyetemi adjunktus 

Gyökér András, doktorandusz (társkonzulensként) 

 

A stúdió meghívott külső konzulense 

Zsuffa Zsolt DLA Príma-díjas, Ybl Miklós-díjas, Pro Architectura-díjas építész (Zsuffa és Kalmár Építész Műterem) 

A stúdió szakági konzulensei 

A szakági konzulensek a félév folyamán két alkalommal ún. "Konstruktőri napon" az építész konzulensekkel együtt nézik át, véleményezik és segítik a tervezést, valamint a félév elején a tervezési feladathoz igazított szakági feladatkiírással és bevezető előadással készülnek. 

 

A stúdió témájához ajánlott, a tanszék által gondozott (kötelezően) választható tárgy 

A stúdió oktatóihoz kapcsolódó választható tárgyak a tervezési feladathoz szorosan kapcsolódó témákkal foglalkoznak: 

Karácsony Tamás DLA: Részletképzés és kompozíció: Hasznos házak 

Klobusovszki Péter DLA: Környezetépítés építészeti és tervezési vonatkozásai: Speciális használók (avagy az emberi természetről) 

Bartha András Márk DLA: Mű/Hely: Építészeti tárgykísérletek 

Tanszékhez kötődő előzmények 

A 2019/2020-as tanévben stúdiónk első, induló évében veszprémi Európa Kulturális Főváros 2023-ban, megvalósuló projektjéhez készítettünk kulturális funkciójú épületeket, melyek a belváros gazdag történeti, topográfiai kontextusába illeszkedtek. Egy évvel ezelőtt az egykori székesfehérvári gázgyár, majd erőmű területének és épületeinek adaptív rekonstrukciójával foglalkoztunk. Az idei téma sokkal erőteljesebben kapcsolódik a használathoz, az autisták speciális használói csoportjához, mint a helyszínhez. Nem kifejezetten autista, de sérült emberek számára nyújt otthont Karácsony Tamás és Janesch Péter által tervezetett perbáli épületegyüttes, mely a Kemes Balázs által irányított tanszéki építőtáborok helyszíne is egyben és a Balázs Mihály és Tarnóczky Tamás által tervezett Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Budapesten a San Marco utcában. Több terv született viszont autisták számára tanszékünkön: Surján Borbála Dégre készült Autista lakóotthon és terápiás kertészet komplex terve és Palicz Katalin diplomaterve. A feladat egyik fontos kihívása, hogy nagyon kevés kifejezetten autisták számára tervezett új épület található Magyarországon, annak ellenére, hogy az autisták száma becslések szerint megközelíti a százezret. 

Inspiráló példák, a feladathoz hasonló léptékű kortárs épületek 

-H&deM, 165, REHAB Basel, Centre for Spinal Cord and Brain Injuries, Basel, Svájc, 1999-2002 

-Architecten de Vylder Vinck Taillieu: PC Caritas, Melle, Belgium, 2016-2017 

-Karácsony Tamás DLA, Janesch Péter, Gyermekotthon, Perbál, 1993-2000 

-Felt, Villa Kameleon, Zoersel, Belgium, 2021 

-Studio Jan Vermeulen, Tom Thys Srchitecten: de Korenbloem, Kortrijk, Belgium, 2021 

-Fretton, Tony, Artists Studios, Holton Lee Centre for Disability in the Arts, Poole, Dorset, UK, 2005, EGES 

-Balázs Mihály, Tarnóczky Tamás, Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon. 2008 

 

Komplex- és diploma-témák előadása 

Az Exploratív Építészeti Tanszék, a Középülettervezési Tanszék és a Lakóépülettervezési Tanszék közös Építőművészeti Specializációja a 2021/2022 tanév tavaszi szemeszterének tervezési tárgyairól közös tájékoztató előadást tart. Az online előadáson bemutatkozik az Építőművészeti Specializáció, ismertetjük a három tanszék 3x3 tematikus stúdiójának/műhelyének Komplex-, illetve Diploma-témáit, illetve a Tanszéki tervezés 1. tárgy közös tárgykiírását. 

 

Az előadás időpontja:  2021. december 21. 9:00 

Az előadás helye:  "EXPL-KÖZÉP-LAKÓ / TT1 és KX-DIPL-STÚDIÓK 2022 tavasz” Teams csoport 

(kód: g3rk7er)