Az őszi (kötelezően) választható kurzusaink: Perifériák építészete / Művészet és építészet

Kotelezoenvalaszthato 2023

A Középülettervezési Tanszék (kötelezően) választható kurzusai

2023. augusztus 14.

PERIFÉRIÁK ÉPÍTÉSZETE

tárgykód: BMEEPKOQ703
időpont: kedd 17:15–19:00

plakát megtekinthető az alábbi linken

MŰVÉSZET ÉS ÉPÍTÉSZET

tárgykód: BMEEPKOQ702
időpont: H 12:15-14:00

plakát megtekinthető az alábbi linken

Kotelezoenvalaszthato 2023

PERIFÉRIÁK ÉPÍTÉSZETE


A perifériák szó eredeti jelentésében egy központtól távol eső részt, egy terület külső szélét, perem- vagy határvidéket jelöl. Természetesen ez az értelmezés ma is helytálló, de a szó jelenkorunkban újabb jelentésrétegekkel egészült ki. A fizikai és térbeli tartalmat vizsgálva ma az eredeti értelmezés szerinti központokban is találhatóak perifériák vagy periférikus helyzetek. A legnagyobb változás azonban fogalmi szinten következett be. A periféria szó ma már inkább olyan jelenségeket, témaköröket jelöl, amelyek nincsenek az élet és a napi gondolkodás fókuszában, fősodrában. A két éve indult tárgy kereteiben korunk, illetve világunk azon aktuális, de perifériára szoruló jelenségeit próbáljuk összegyűjteni és értelmezni, melyek alapvetően hatnak kultúránkra, azon belül is épített környezetünkre, így magára az építészetre is. 

Korunk egyik legnagyobb kihívását jelentik azoknak a nagy lélekszámú emberi közösségeknek a problémái, amelyek mélyszegénységben, sok esetben társadalmi kirekesztettségben élnek. Helyzetüket nem választották, hanem beleszülettek, saját erőből pedig biztosan nem tudnak változtatni rajta. A jelenség majdnem minden országban megtalálható, bár létrejöttének okai és kiterjedtsége területileg erősen különböző. A hétköznapok szintjén vizsgálva az egyes közösségeket, számos hasonlóság fedezhető fel világszerte, ahogy a segítő programok célkitűzéseinek megfogalmazásában is. A sikeres kezdeményezések mindegyikéről elmondható, hogy nagy hangsúlyt fektet az oktatásra. A félév fókuszát ezek a speciális oktatási terek adják majd. 

Meghívott szakemberek (klímakutató, környezetpszichológus, történész, szociológus, jogász) segítségével a fenti jelenség hátterét járjuk körbe a félév első részében, majd olyan sikeres külföldi és hazai kezdeményezéseket vizsgálunk a félév további részében, amelyek gyökeresen máshogy közelítenek a fenti problémakörhöz, működő alternatívát kínálnak a jelenlegi rendszerekkel szemben. A tárgy a közös gondolkodásra épít, így az órák fókuszában a közös beszélgetés áll. Az egyes órák témakörét rövid előadásokkal mutatják be a vendégelőadók, majd beszélgetés keretében osztjuk meg egymással a megfogalmazódott gondolatokat. A párbeszédnek képeslapok formájában adunk keretet, amelyek segítségével egyben egy közös jegyzet is íródik. A féléves munkát végül egy rövid dolgozat zárja, amely egy-egy szabadon választott, a kurzuson nem tárgyalt kezdeményezést mutat be. 

A kurzus a tanszék FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉGEK STÚDIÓjának kutatási tevékenységéhez kapcsolódik, de az érintett témák miatt minden évfolyam számára nyitott! 

Szeretettel várjuk a kurzus iránt érdeklődőket! 

Kemes Balázs DLA egyetemi adjunktus, tárgyfelelős 
Dombrovszky Zsófia doktorandusz 

plakát megtekinthető az alábbi linken

2023. június 

MŰVÉSZET ÉS ÉPÍTÉSZET 

az Építészet és emlékezet Stúdió 2023 őszi (kötelezően) választható kurzusa 

Az építészetben mindig nagy hangsúlyt fektetünk a téri környezet megismerésére, megértésére. Fontos az illeszkedés és alkalmazkodás. A tervezés során feltérképezzük az épített és táji környezetet. De a házaknak nem csak a fizikailag jelenlevő környezethez kell viszonyulniuk, hanem a szellemi környezethez is. A tárgy keretében ezt a kézzel nem fogható, de látható, hallható, megtapasztalható “kulturális” környezetet vizsgáljuk.  

Ishigami „varázsasztala” nyomán létrehozunk egy képzeletbeli asztalt, melyre alkotásokat, művészeti munkákat tálalunk fel. Célunk, hogy találkozzunk kortárs társművészeti munkákkal, amelyek megismerése során kapcsolatba kerüljünk a jelenkort átszövő mély és összetett kulturális és művészeti összefüggésekkel, és képessé váljunk műalkotások értelmezésére és továbbgondolására, alkotások jelentéstartalmi áthatásait megértve, feldolgozva saját új koncepciók, mondanivalók megfogalmazására, művészek üzeneteinek, gondolatainak, mint kulturális rétegeknek saját munkánkba való beépítésére.  Ezen folyamatban segítenek a tárgy kurzusára meghívott alkotók. 

Az előadásokból és beszélgetésekből inspirálódva a félév végére a négy alap építészeti médium valamelyikének felhasználásával (rajz, modell, írás vagy videó) egy egységes, összefüggő saját egyéni koncepció alapján kisléptékű téri alkotást hozunk létre. Nem a különböző technikák megismerésére fókuszálunk, hanem elsősorban az építészeti gondolkodás és a kortárs művészetek kölcsönhatásait vizsgáljuk, és hasznosítjuk a tervezés folyamatában. A kortárs kulturális háttér megismerése által nézőpontunk kitágul, gazdagodik.  

Ízelítő az étlapról: Damien Hirst, Joseph Beuys, Yves Klein, Remy Zaugg, Ad Reinhardt, Donald Judd, Jeff Wall, Thomas Ruff, Christo, Olafur Eliasson, Andy Glodsworthy, Tarr Béla, Denis Villeneuve, Andrei Tarkovsky, Miroslaw Balka, Mona Hatoum, Ai Weiwei, Daan Roosegaarde, Berdnaut Smilde, Anthony Gormley, Robert Ryman, Hans Poelzig, Leon Battista Alberti, Rauch Venturi, Scott Brown, Filippo Brunelesci, Gordon Matta-Clark, Richard Long, Mark Rothko, Helmut Federle, Ivan Konstantinovic Aivasovski, Isamu Noguchi,  Aldo Rossi, Jacques Tati, Katsushika Hokusai, Dan Graham, Barnet Newman, Douglas Gordon, Karl Blossfeldt, Gottfried Semper vagy Junya Ishigami

A félév során több meghívott előadót is vendégül fogunk látni. A tértervezési feladatot és a félévzáró kiállítást a Kiscelli Múzeummal együttműködésben tervezzük. 

A kurzus a tanszék ÉPÍTÉSZET ÉS EMLÉKEZET STÚDIÓjának kutatási tevékenységéhez kapcsolódik, de másodévtől kezdve minden képzési forma minden évfolyama számára nyitott!   

 

2023. június 

Vannay Miklós DLA, egyetemi adjunktus 
Sámson Kinga építész, meghívott oktató

plakát megtekinthető az alábbi linken