HAJNALI HÁZTETŐK Irodalom az építészetben és vissza – Építészet és EMLÉKEZET Stúdió

Komplex- és diplomatervezés (BSC, MSC, osztatlan) 2021/2022 tavasz

A Emlekezet Komplexdiploma Kep

Miként lehet emlékekkel telített az építészet, hogyan segítenek emlékezni a terek, épületek? A Középülettervezési Tanszék három tervezési stúdiója közül az Építészet és emlékezet Stúdió izgalmas budai helyszíneken keres mai értelmező gondolatokat és válaszokat. Tarts velünk Ottlik Géza (1912-1990) szövegeinek és Buda különleges helyszíneinek felfedezésében!

2021. december 17.
A Emlekezet Komplexdiploma Kep

Kutatási téma 

"A város nem más, mint lakói kollektív emlékezete." 

(Aldo Rossi: A város építészete) 

 

Ottlik Géza (ahogy ismerősei szólították: Cipi) 2022-ben lenne 110 éves, az évforduló csupán jó apropó, hogy a magyar irodalom megkerülhetetlen alakjának emlékmúzeumát válasszuk témaként stúdiónkban. 2022 tavaszán nem a helyek emlékezetével, nem elsősorban komplex és rétegzett emlékezetű helyszínekkel foglalkozunk, hanem Ottlik Géza regényvilágának, építészeti hivatkozásainak emlékezetével. Munkánkat jól segíti a 2012-es centenáriumi emlékév programja, megjelent publikációi is. Nem csak jelentősége, sajátos kultusz övezte alakja miatt tűnik izgalmas választásnak, és nem csak azért, mert műveiben az elbeszélhetőség problémája, a hiány megjelenítése és az állandó, reflektált emlékezés különösen inspiráló építészeti kérdéseket is felvetnek. Műveiben a helyek, terek, különösen Budapest olyan fontos fogódzópontjai az emlékezetnek, hogy a Buda esetében a város címszereplővé is válik. Az Ottlik körüli mítikus légkört nagyban meghatározta hatása a rákövetkező író-generációra (ezt jól illusztrálja Esterházy Péter Iskola-átirata, az író hetvenedik születésnapjára 250 óra alatt egyetlen rajzlapra másolta le kézzel az Iskola a határon-t), de ugyanúgy végakarata is, melynek megfelelően temetésén búcsúztatók és megemlékezések nem hangzottak el. 

Tervezési helyszínek

Tervezési helyszínül nem az író életéhez kötődő helyszínek (gyermekkori lakás a Bartók Béla út 15/b alatt, pasaréti otthon a Riadó utca 26/c-ben, vagy a háború utáni lakás az Attila út 45. szám alatt) közül választottunk, hanem három, hasonló karakterű, Budapest I. kerületében található helyszínt javaslunk. Az egymáshoz közeli három telek kisebb túrával egyszerre bejárható, kis méretük ellenére (vagy épp ezért) mindhárom inspirálóan izgalmas városi helyzetben található.

Az egyik a Budapest, Logodi utca 1. szám alatti (hrsz.: 7129) apró telek, amely a Várhegy alatt átvezető alagút közvetlen szomszédságában található, a Logodi utca zsákutcaként záródó végében, az Alagút utcából csak gyalogos lépcsőn közelíthető meg. A telek fehér folt a város tudatalattijában, a második világháborús bombázások óta beépítetlen, tanszékünk oktatója, Fazekas Katalin DLA választotta 2008-ban "Kútház – Képzőművészeti galéria a Logodi utcában" című diplomaterve helyszínéül.

A másik helyszín a Budapest, Csalogány utca 38. szám alatti (hrsz.: 13931) telek, amely a Jurányi Közösségi Ház közvetlen szomszédságában, a Vándor utca gyalogos lépcsője mellett fekszik. A telken egykor álló ház a világháború során oly mértékben megrongálódott, hogy elbontották, azóta beépítetlenül áll a környező házak tűzfalai között. Meghívott oktatónk, Surján Borka készítette erre a telekre 2020-ban "Jurányi Közönségház – Alternatív játékterek sorozata" című diplomatervét.

A harmadik telek a Budapest, Logodi utca 15. szám alatt található, a Logodi és Tábor utcák közötti átmenő foghíj (két házzal Kosztolányi egykori Logodi utcai lakása mellett, amelyre a Hajnali részegség című versében is utal). Az egykor itt álló ház lenyomata még jól olvasható a csatlakozó tűzfalon, a helyszínt a két utca közti karakteres szintkülönbség határozza meg.


Tervezési program

A tervezési feladat mindkét helyszín esetében olyan kis léptékű múzeum vagy emlékház megtervezése, amely értelmezi, kontextusba helyezi és bemutatja mind az életművet, mind a hagyatékot. A feladat szerves része az állandó kiállítás építészeti koncepciójának megteremtése valamint az erős belső atmoszférájú terek tervezése éppúgy, mint a tervezési helyszínek tágabb, városi környezetén belüli értelmezése, és a helyszín közvetlen környezetének rendezése. A tervezési feladathoz támpontul részletes programot határozunk meg (amely a koncepció függvényében szűkíthető, vagy új terekkel, program-elemekkel bővíthető).


Segédanyagok, előzetes források a két helyszínhez 

A feladatkiírások gazdag segédanyagai (helyszínrajzok, geodézia, szomszédos házak felmérései) mellett a tavaszi félévben ismét a komplex- és diplomatervezést inspiráló, a témához kapcsolódó izgalmas szövegeket összegyűjtő olvasó-füzettel is készülünk. A kiírt témával való ismerkedéshez az alábbi forrásokat ajánljuk: 

 

Ottlik Géza művei, de különösen: 

 

Videók Ottlikról: 

 

Egyéb 

 

Külsős programok 

A félév során megismerkedünk az életművet jól ismerő irodalmárokkal, kapcsolódó látogatásokat, bejárásokat, előadásokat is szervezünk a stúdió tagjainak, például és lehetőség szerint: 

A stúdió választható konzulensei  

Kronavetter Péter DLA egyetemi adjunktus 

Szabó Levente DLA egyetemi tanár 

Vannay Miklós DLA egyetemi adjunktus 

Major Zoltán doktorandusz (társkonzulensként) 

 

A stúdió meghívott külső konzulense 

Gyürki-Kiss  Pál (MARP Építészstúdió) Pro Architektura díjas építész, többek közt a tettyei Szathmáry-Palotarom rekonstrukció valamint a 2020-ban Év Háza díjjal kitüntetett JK ház tervezője. 

 

A stúdió szakági konzulensei 

A szakági konzulensek a félév folyamán 2 alkalommal ún. "Konstruktőri napon" az építész konzulensekkel együtt nézik át, véleményezik és segítik a tervezést, valamint a félév elején bevezető előadással készülnek. A műszaki specializáció hallgatói számára a fenti stúdiótémákon belül speciális kiírás-kiegészítés készül. 

 

A stúdió témájához ajánlott, a tanszék által gondozott (kötelezően) választható tárgy 

Középületek kritikai elemzése c. kötelezően választható tárgy témája 2022 tavaszán ismét az építészet és emlékezet témakörre szerveződik. A kötelezően választható tárgy így jó kiegészítése, kísérő elméleti támasza lehet a komplex tanulmányoknak. Ugyancsak ajánljuk a Tanszéki kutatás-Doktori műhely, amelyet izgalmas, a tervezett nyári egyetemet módszertanilag előkészítő kurzusként vezetnek a tanszék doktoranduszai. 

Tanszékhez kötődő előzmények 

A 2019/2020 tanévben stúdiónk első, induló évében a budai Várral különleges, időben és térben is sűrű történetével, azon belül két eltérő karakterű budavári helyszínnel foglalkoztunk: a Táncsics utca 9. alatt frissen feltárt romterülettel és az Erdélyi-bástyával, illetve a Kapisztrán téri Mária Magdolna templom romjaival. A 2020/2021 tanévben pedig a Budaszentlőrinci Pálos Kolostor romterületét illetve az Anjou uralkodók nyéki villaegyüttesének romjait választottuk helyszínül.  A Komplex tervezés 1. és 2. tervekből a tanszék honlapján található válogatott gyűjtés.  

 

Oktatóink tervezési praxisában számos megépült, a témához kötődő épület valósult meg, így – a teljesség igénye nélkül – a veszprémi Dubniczay-palota, a paksi Szeniczey-kúria vagy a régi budai városháza. Kiemelkedő hallgatóink diplomamunkáikban is foglalkoztak építészet és emlékezet konkrét vagy elvont értelmű kapcsolatrendszerével, így Breuer Anna Vallások háza munkája vagy Tábi Sára jászberényi fürdőbővítése. 2018-ban lágymányosi dohánygyárral a Tanszéki terv 1., a badacsonyi volt pálos kolostor és munkatábor helyszíneivel a Tanszéki terv 2. tervezési kurzusa foglalkozott. 2018-ban a zsámbéki templomrommal, 2019-ben a Lechner Ödön által tervezett volt Postatakarékpénztár kupolacsarnokával, 2020-ban a bicskei Csillagdával, 2021-ben pedig a Vajda Péter utcai egykori evangélikus templom vasbeton szerkezetű tornyával foglalkozott a Stúdió által gondozott TDK-szekció, rektori és kari különdíjakkal és sikeres OMDK-eredményekkel. De ez a téma kapott központi helyet a tanszék oktatói és hallgatói által 2019 nyarán készített Velencei Biennálé kurátori pályázatában is. 

Inspiráló példák, a feladathoz hasonló léptékű kortárs épületek 

Von M: Museum Luthers Sterbehaus, Lutherstadt Eisleben (DE) 2013 

ARREA Architecture: Plečnik House, Ljubljana (SLO) 2015 

Von M: Hölderinhaus, Lauffen am Neckar (DE) 2020 

Francesca Torzo: Z33, Hasselt (BE) 2019 

David Chipperfield Architects: Am Kupfergraben, Berlin (DE) 2007 

Carmody Groarke: The Hill House Box, Helensburgh (UK) 2019 

Sir John Soane: Sir John Soane's Museum, London (UK) 1837 

 

Komplex- és diploma-témák előadása 

Az Exploratív Építészeti Tanszék, a Középülettervezési Tanszék és a Lakóépülettervezési Tanszék közös Építőművészeti Specializációja a 2021/2022 tanév tavaszi szemeszterének tervezési tárgyairól közös tájékoztató előadást tart. Az online előadáson bemutatkozik az Építőművészeti Specializáció, ismertetjük a három tanszék 3x3 tematikus stúdiójának/műhelyének Komplex-, illetve Diploma-témáit, illetve a Tanszéki tervezés 1. tárgy közös tárgykiírását. 

 

Az előadás időpontja:  2021. december 21. 9:00 

Az előadás helye:  "EXPL-KÖZÉP-LAKÓ / TT1 és KX-DIPL-STÚDIÓK 2022 tavasz” Teams csoport 

(kód: g3rk7er)