HATÁRÁTLÉPÉSEK. Közösségek összekapcsolása-Kőszeg-Fenntartható közösségek Stúdió 2023 tavaszi komplex- és diplomakiírása

Komplex- és diplomatervezés (BSC, MSC, osztatlan)  2022/2023 tavasz

2023 Fenntarthat Komplex A

2022. december 9.

Mellékletek:
programfüzet

plakát

előadás

2023 Fenntarthat Komplex A

Mit jelenthet ma a közösségben rejlő erő? Milyen lehetőségek nyílhatnak meg az összefogásban, a szellemi és valóságos határok lebontásában, átjárhatóvá tételében? Mit jelenthet ma a közösségben rejlő erő? Milyen lehetőségek nyílhatnak meg az összefogásban, a szellemi és valóságos határok lebontásában, átjárhatóvá tételében? Hogyan építhet a múltjára és keresheti jövőjét egy gazdag történetű, de mára kissé poros városka.

Ottlik Géza Kőszegen játszódó regénye: az Iskola a határon kitágítja az értelmezést a szellemi életünk határainak belső feltérképezésére is. Mit jelenthet ma Kőszegen a határátlépés? Milyen határokat és hogyan kellene meghaladnunk? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat Kőszeg megismerésével, szükségleteinek és kihasználatlan potenciáljainak új megvilágításba helyezésével.

A kiírás részletes füzete letölthető itt

A 3 stúdió komplex- és diploma, valamint kötelezően választható tárgykiírásait röviden bemutató prezentáció letölthető itt

Tervezési helyszíneink Kőszeg történeti városszövetében, vagy az annak határát képező Gyöngyös-patak folyása mentén található izgalmas, kihívásokkal teli helyek és helyzetek:

1_Határ-ok-nélkül:

Vasfüggöny biciklis-pont / Mit lehet kezdeni ezzel a városon kívüli hellyel? Tud-e úgy emléket állítani egy történelmi kornak, hogy közben élő, közösségi helyszín is lehessen?

2_Nemezgyári-capriccio:

Kulturális és kézműves központ / Hogyan lehetne egy nagymúltú épületegyüttesben az eredeti funkciót erősítő új funkciókat elhelyezni. Lehet-e ez az izgalmas gyár ismét nyüzsgő, élettel teli hely, a kreatív kézművesség központja?

3_Iskola a határon:

Új tan- és gyógyuszoda az egykori alreál iskola kertjében / A szerkezeti problémák miatt bezárt uszoda helyett új tan és gyógyuszodára van szükség. Viselkedhetünk-e jobban ezen a helyszínen, mint a jelenlegi épület? Jelenthet-e valamit a terület múltja és jelene?

4_A falon át:

Az egykori árvaház újrahasznosítása és bővítése / A sűrű beépítés egyik sarka befejezetlen foghíj, jó lenne kiegészíteni. Mi kerülhet ebbe az izgalmas, városfalat is bekebelező házba és mi kerülhet a kertjébe? Hogyan viselkedjünk az egykori várfal két oldalán?

5_Városra nyitottan

Új többcélú tornaterem a Jurisich gimnáziumban / Lehet-e a gimnázium új tornaterme egyben a város számára is jól használható közösségi tér? Milyen modell, közösségi összefogás teheti fenntarthatóbbá ezt a hiánypótló épületet.

6_A Gyöngyös kertjében

A Stipkovits malom, mint közösségi pont / A lakatlan épület a Malom árok partán áll. A Malom árok és a Gyöngyös patak között keskeny elnyúló parkos sziget kihasználatlan potenciálját hozhatná helyzetbe az épület revitalizációja, kiegészítése.

A tervezési feladat minden esetben a hely és helyzet megismerését követően a felvetett program kritikai elemzése és pontosítása. A címben megfogalmazott szándék mentén keressük azokat a megoldásokat, amelyek összekapcsolhatnak létező közösségeket, közösségi kezdeményezéseket és az összekapcsolás révén új lehetőségeket nyithatnak meg előttük.

A stúdió komplex-és diplomatervezési kiírásának részletes programfüzete, a kiírás plakátja és a Középülettervezési Tanszék 3 stúdiójának tavaszi programját bemutató előadás a hír mellékletei között megtalálható!

A Középülettervezési Tanszék Komplex tervezés 1. c. különféle képzéseinek – az osztatlan képzés új Építőművészeti, korábbi Tervezői, új Környezettudatos és Innovatív Épületszerkezetek Specializációi, az esetleges más specializációról átjelentkezők, illetve az MSc-képzés –hallgatói számára meghirdetett kurzusaira a jelentkezést két lépésben várjuk:

  • A következő google form (https://forms.gle/rN4dWVMRHBAWRjJP7) kitöltésével legkésőbb január 13-ig.

  • Rövid személyes vagy online beszélgetésen való részvétellel a form-on keresztül választott oktatókkal és időpontokban.

Bármely felmerülő kérdés esetén keressétek Fejérdy Péter DLA egyetemi docens tárgyfelelőst vagy Szabó Levente DLA egyetemi tanár tanszékvezetőt!

2023 Fenntarthat Komplex F Major

A stúdió választható konzulensei:

Fejérdy Péter DLA egyetemi docens

Kemes Balázs DLA egyetemi adjunktus

Major György DLA egyetemi docens

Meghívott építész:

Gutowski Róbert építész, Gutowski Architects