Nemeuklideszi terek // Kolozsvár - összefoglaló kiadvány

Cover 3854x2300px

Megjelent a tanszék sorozatindító kiadványa a 2022. őszi, az Építőművészeti Specializáció keretében megvalósított felejthetetlen kolozsvári tanulmányútról és a város egyes helyszíneire készített hallgatói tervekből, féléves pályaművekből. A kiadvány szabadon letölthető - fogadjátok szeretettel!

2023. május 18.

A kiadvány elérhető az alábbi linken

Cover 3854x2300px

"A kitűnő alapossággal előkészített őszi feladat- és helyszínismertető kolozsvári kirándulásotok már eleve magas mércét ígért és követelt. Egy iskolát vagy egy tanulási folyamatot nyilván az abban részt vevő diákok, oktatók hozzáállása tesz valamilyenné. Mégis van itt valami a Ti munkálkodásotokban, ami több ennél. Nem a minősítés hanem a távolról rátekintés nézőpontjából érzem szükségét e tükrözésnek. Mert az, ami több az egyes viszonyulás és értékbedobás összegénél, az valami olyan közös, amit a benne élők kevésbé érzékelnek. (Mondják, hogy ameddig Turner nem festett ködös képeket London városáról, addig London nem egy ködös városként élt a köztudatban.) Amire az előbb utaltam az a szellemiség: ami egy iskola esetében észrevétlenül a korábbi generációk odaadó munkájának kórusos összecsengése és ennek visszhangja, ami egy különös léptékadó dimenzió, és viszonyrendszer. Mert van valami közös a munkáitokban. Ami úgy vélem, hogy nagyon szoros kapcsolatban van az említett szellemiséggel: sokszor költői és leheletfinom a megközelítés, a tervek strukturális metaforákként vetítenek (olykor meg hívnak elő) egy sokrétű világot. Képiség helyett lépten-nyomon a gondolatiság viszi a prímet. És a legtöbb esetben mindez többszólamú letétekben gazdag ritmikával, hangsúlyokkal és arányos szünetekkel. Az érzékenység, a jámborság, az idő fogalmának tekintetében is van valami sajátos karakter az iskola szellemében. A tervekben ott van a csend, jó a lélegzetvételük. Kívánom: lássátok és becsüljétek ezt."

Kolozsvár, 2023. január

Macalik Arnold építész

Csizmadia Nra Olimpia Lak Part Kerti Toron Y
Csizmadia Nóra Olimpia, Lakpart

"Az egyetemközépi időszak különösen fontos. Ekkor érünk el oda, hogy pár fogást már magunkénak érzünk, erősnek, önazonosnak, tudatosnak véljük megoldásainkat. Jogosnak hitt magabiztosságunk tudata annak a rutinnak lehetőségét rejti, amelyet leginkább távol kell tartanunk magunktól, hogy számunkra az építészeti formálás minden adódó pillanata egyedi maradhasson. Ahhoz, hogy a valóság árnyalatait és egyenértékű formáit megélhessük, fontos az állandó pozícióváltás, a súlypontáthelyezés folyamatossága, a nézőpontváltások dinamikája. Nem véletlen, hogy a fentiekben leírt módszertan ebben a tanulmányi időszakban hoz a legtöbb tényleges, a későbbi szakmagyakorlás szempontjából leginkább hasznosuló tapasztalatot."

Budapest, 2023. február

Zombor Gábor DLA egyetemi adjunktus, tárgyfelelős

Rsek Mt Reformtus Kzss Gi Hz
Érsek Máté, Református közösségi ház

"A Középülettervezési Tanszék mint építésziskola fontos hagyománya a hely feltárásából táplálkozó építészeti gondolatok következetessége iránti igény folytonos jelenléte az oktatói-hallgatói párbeszédek során. A kurzus kimérete és képzésben elfoglalt helye lehetővé teszi, hogy egy távol eső település, régió, hely történelmének, kulturális rétegződéseinek, múltjának és jelenének feltérképzése lehessen a féléves feladat alapja. Hazai vidéki helyszínek, Tihany, Badacsony, Pécs vagy Tokaj után 2022 őszén először határon túli tanulmányúttal indítottuk a szemesztert. A határainkon túlra nézni, mindenféle értelemben fontos, szemlélettágító feladata építésziskolánknak, ahogy azt is lényegesnek látjuk, hogy gondjaink és örömeink, múltunk és jövőbeni lehetőségeink hasonló mintázataira való ráismerések, tanulságok átélésének esélyei miatt a régióban maradjunk. E kezdeményezéssel szándékainak szerint sorozatot indítottunk."

Budapest, 2023. február

Szabó Levente DLA tanszékvezető egyetemi tanár

A fotópályázat megosztott 1. helyezettjei:

  • Érsek Máté, Vetületek 

  • Kokovecz Kata, Plantón barlangja 

A makett-plasztika pályázat díjazott munkái:

  • I. helyezés: Mantuano Eszter

  • II. helyezés: Szabó Bernadett

  • III. helyezés: Kokavecz Kata