SZANDÁLBAN, LÁBUJJHEGYEN. Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor – Szent Gellért tér és pajtaréti sziget – Az Építészet és emlékezet Stúdió 2024 tavaszi komplex- és diplomakiírása

Komplex- és diplomatervezés  (BSC, MSC, osztatlan) 2023/2024 tavasz

Rec Kep A C Jeroen Verrecht
©Jeroen Verrecht

2023. december 12.

Mellékletek:
programfüzet
előadás

Rec Kep A C Jeroen Verrecht
©Jeroen Verrecht

Miként lehet emlékekkel telített az építészet, hogyan segítenek emlékezni a terek, épületek? Milyen inspiráló közeget jelenthet számunkra Bakonybél monasztikus hagyományának ezeréves története? Milyen továbbírható történeteket találunk a Gerence patak völgyében megbúvó, rejtőzködő karakterű Szent Mauríciusz Monostor kertjének határán? A Középülettervezési Tanszék három tervezési stúdiója közül az Építészet és emlékezet Stúdió ezúttal a csend, a mértéktartás és a visszavonulás útjait keresi. Tarts velünk Bakonybél különleges, bezárt világának felfedezésében Szent Gellért püspök hét évig tartó bakonybéli remeteségének ezredik évfordulóján!

Az 1018-as alapítás óta a bencések háromszor kényszerültek elhagyni Bakonybélt (a török hódoltság idején, II. József korában, majd a második világháború után), de rendre visszatértek, legutóbb 1998-ban. A monostor egyszerre erős kisugárzású és vonzerejű, meghatározó központ, és magába forduló zárvány, jelenléte a település szívében ma sem mentes minden ellentmondástól. A hétvégéken megjelenő turisták, motorosok, zarándokcsoportok, látogatók komoly terhelést is jelentenek a településnek, miközben azt is érezni lehet, hogy ez a kissé felszínes érdeklődés gyakran csak a kötelező látnivalókra szorítkozik.

Tervezési helyszíneink kiválasztásával igyekszünk úgy biztosítani elmélyültebb időtöltést az ide látogatóknak, hogy az időben és térben is pontszerű terhelést megpróbáljuk elosztani, lelassítani. Az első helyszín, a Szent Gellért tér és Petőfi Sándor utca közt elhúzódó szilvamag alakú tömb a község központja, mégis a lakóházak közé beékelődő, zarándokokat szolgáló intézmények rendkívül heterogén beépítést mutatnak. Az izgalmas topográfiájú, a köztérhez intenzíven kapcsolódó területben rejlő lehetőségeket csak átfogó, a tömböt finom eszközökkel rendező beépítés tárhatja fel. A második tervezési terület a Gerence patak két ága által közrefogott pajtaréti sziget, amely egykor a monostorhoz tartozott. A monostori füveskerthez és arborétumhoz kapcsolható terület ma méltatlanul felszabdalt, az egykori halastó lenyomata, a patakparton álló régi malomépületek romjai mellett a focipálya prózai öltözőépülete és az egykori TSZ épületei állnak itt. Mégis úgy tűnik, hogy a régi gyalogoshidak rendszerének felelevenítésével, új útvonalak megnyitásával visszakapcsolható lenne a monostor, a község vérkeringésébe. A tervezési helyszínt év elején két napos, közös kirándulás során fedezzük fel.

A tervezési program mindkét helyszínen a képzőművészet tereihez kapcsolódik (szabadtéri kiállíás, műterem, rezidencia-program, kiállítótér, közösségi terek és kávézó) – jól érzékelhető, hogy a monostor az utóbbi években nem pusztán a zene, hanem a kortárs képzőművészet felé is nyit, kiállítások megrendezésére alkalmas terük azonban nem igen akad. Ebben a folyamatban fontos előkép lehet a pannonhalmi aptság Arcus Temporum művészeti fesztiválja csakúgy, mint a Düsseldorf melletti Museum Insel Hombroich, vagy a Yorkshire Sculpture Park. A pontos tervezési programot a félév elején csoportos munka során részletezzük, hogy aztán a koncepció függvényében tovább szűkíthető, vagy éppen új terekkel, programelemekkel tovább bővíthető legyen.

A stúdió komplex-és diplomatervezési kiírásának részletes programfüzete, a kiírás plakátja és a Középülettervezési Tanszék 3 stúdiójának tavaszi programját bemutató előadás a hír mellékletei között megtalálható!

A Középülettervezési Tanszék Komplex tervezés 1. c., valamint a BSc-diplomatervezés egyes tanszéki stúdiók által meghirdetett kurzusaira ill. építész konzulensekhez való jelentkezés menetéről a különféle képzések – az osztatlan és MSc-képzés Építőművészeti, korábbi Tervezői, Műszaki és az esetleges más specializációról átjelentkezők – hallgatói számára:

  1. A jelentkezéshez szükséges az alábbi google-form kitöltése és ugyanide a portfólió feltöltése január 12. 12.00-ig:  Jelentkezés a Komplex tervezés 1. 2024 tavaszi stúdióiba. Akik 2022 vagy 2023 őszén az Építőművészeti Specializációra felvételt nyerve a három specializációs tanszék valamelyikén teljesítették az STT tárgyakat, nekik portfólió feltöltése nem kötelező!

  2. Konzulensi igény szerinti személyes beszélgetés a választott konzulensekkel a január 15-i héten, később emailben pontosított helyszínen/módon. 

  3. Tanszéki visszajelzés a felvételekről legkésőbb január 19., péntek 12.00-ig.

Bármely felmerülő kérdés esetén keressétek Fejérdy Péter DLA egyetemi docens tárgyfelelőst vagy Szabó Levente DLA egyetemi tanárt!

A stúdió választható konzulensei:

Kronavetter Péter DLA   egyetemi adjunktus

Szabó Levente DLA    egyetemi tanár, tanszékvezető

Vannay Miklós DLA    egyetemi adjunktus

Meghívott építész:

Marián Balázs DLA  
Ybl Miklós-díjas építész, egyetemi docens (MOME),
Gereben Marián Építészek

 

A stúdió témájához ajánlott kötelezően választható tárgy:
AZ EMLÉKEZET HELYEI
(tárgyfelelős: Szabó Levente DLA)