A magyarországi téglagyárak építészeti öröksége

Téglagyári értékek védelme és hasznosítása az épített örökség és az ipari táj együttes vizsgálatával

Szerző
Kronavetter Péter DLA
Témavezető

Szabó Levente DLA

Év
2019

Letölthető tézisfüzet

Letölthető disszertáció

A magyarországi téglagyártás posztindusztriális helyszínei a felhagyott agyabányák ipari tájaival elválaszthatatlanul összefüggő építészeti örökséget képviselnek. Az egykori gyárak országos hálózata a téglagyártás hagyományának fontos lenyomata, a beépített építőanyag révén is szorosan kötődik az építészeti kultúrához. Ennek ellenére még a szembetűnő értékeket őrző, kiemelkedő gyárak is kívül esnek az ipari örökségvédelem látókörén, hasznosításuk korlátozott lehetőségei miatt a folyamatosan pusztuló építmények oltalomra aligha számíthatnak.

A dolgozat fókuszában a magyarországi téglagyári örökség hátterének feltárása és mai állapotának feltérképezése, értékelése áll. A kutatás során három párhuzamos nézőpontból vizsgáltam helyzetüket. Az elméleti megközelítés során a műemlékvédelmi és ipari örökségvédelmi szakirodalom áttekintésével egy specifikusan a téglagyári értékek leírására szabott, új értékkategóriákat is bevezető értékkatasztert állítottam fel. Egy másik szálon elindulva megvizsgáltam, hogy a téglagyárak rehabilitációjával foglalkozó nemzetközi példák milyen tapasztalatokkal szolgálnak a felmutatott értékek védelmére és az elképzelhető hasznosítási lehetőségekre. Végül a magyarországi helyzetre összpontosítva kísérletet tettem az emlékek megörökítésére és a védelemre, illetve hasznosításra érdemes legjelentősebb helyszínek szűrésére a korábban meghatározott értékek gyakorlati alkalmazásával.

Az egyes gyárak vizsgálatánál egyaránt törekedtem a történeti- és hálózati háttér, az urbanisztikai kontextus, a táji környezet és a konkrét épített örökség eltérő léptékű, de egyenlő hangsúlyú értékelésére. Maga a kutatás is egyszerre tesz kísérletet a téglagyári örökség hátterének átfogó bemutatására, és az önálló helyszínek mélyebb, személyes megismerésére.