A XX. szd. végi keresztény templomépítészet kérdései Magyarországon

Keresztény templomépítészet a rendszerváltoztatás éveiben

Szerző
Ferjérdy Péter DLA
Témavezető
Cságoly Ferenc DLA
Év
2003

Letölthető tézisfüzet

Letölthető disszertáció

A templomépítészet minden kor gondolkodásmódjának, értékrendjének lenyomata.

A templom az az épülettípus, amely a történelem folyamán sohasem veszítette el poétikus irányultságát. Nem esett áldozatul a pusztán racionális és funkcionális szempontoknak.

Az elmúlt tíz év építészetében jelentős súllyal jelentek meg a „hiánypótló” egyházi építkezések. Ezek minősége meglehetősen heterogén. Mind tervezői, mind építtetői oldalról elengedhetetlen a feladat szellemi hátterének tisztázása, hogy a válasz arányos lehessen a helyhez és a helyzethez, korhoz és az időhöz amelyben élünk, hogy az így megvalósuló mű az élet egészét szolgáló és felemelő új és jobb minőséget teremthessen.