Életterek

A lakóterek és a tradicionális életforma kölcsönös hatása és változása Hanoiban

Szerző
Giap Thi Minh Trang DLA
Témavezető
Major György DLA
Év
2019

Letölthető tézisfüzet

Letölthető disszertáció

Hanoi jelenleg több mint hét milliós fővárosa sok kis faluból tevődött össze. A hagyományos szokások ennek megfelelően a városiak életére mind a mai napig erős hatással vannak. Az 1986 -os vietnami peresztrojka után – ami többek között szabad ingatlanpiacot vont maga után – a vidékről a városba költözők száma hirtelen megugrott.

A város eltérő környezetet, lehetőségeket nyújt lakói számára. A népességnövekedés, a gazdasági fejlődés, a modern életforma, a kívülről érkező hatások mind hatást gyakorolnak a lakóhelyek fejlődésére. Ezek célja azonban elsősorban a nagy lélekszám gyors kiszolgálása és az anyagi nyereség maximalizálása.

A dolgozatban különböző típusú hanoi lakóhelyek kialakításának és változásának a tanulmányozását tűztem ki célul. Esettanulmányokon keresztül kívánom bemutatni, hogy a városi környezetben milyen formában és hogyan vannak jelen a hagyományos életmód elemei. Az eltérő típusú lakóhelyek átalakulásának folyamatát a falusi életmódból leszűrt, térkialakítást és térhasználatot befolyásoló tényezőkkel állítottam párhuzamba. Ebből jól kimutatható, hogy a tradicionális életmód elemei a mai vietek hétköznapi életében milyen szerepet játszanak és milyen formában vannak jelen. A vizsgálatok kiterjednek lakóközösségek szerveződésére és működést biztosító helyekre, épületekre.

A disszertáció összképet nyújt az olvasók számára a hanoi illetve a Vörös-folyó deltavidéki lakóházak változásáról a hagyományos téralakítási és használati tényezők fényében – figyelemkeltésként és bizonyítékként a tervezői társadalom számára, hogy a kulturális háttér és a szokások fontosabb szerepet kellene játszania a lakóterek tervezésének folyamatában.