Értékteremtés a vállalatok építészeti tevékenységében

Az építészeti minőség gazdasági/társadalmi beágyazottsága

Szerző
Török Szabolcs Bence DLA
Év
2015

Letölthető tézisfüzet

Letölthető disszertáció

Kutatásom lényege, hogy az épített környezethez és az építészeti alkotáshoz kapcsolódó minőségdimenziókat az üzleti gondolkodás és a gazdasági szereplők tevékenysége mentén vizsgálja. Bár a közgazdasági logika és az építészet értékfelfogása alap esetben jelentősen eltér egymástól, az értekezésem célja, hogy rámutasson azon kapcsolódási pontokra, melyek a fejlett építészeti minőségfelfogás relevanciáját igazolják a gazdasági tevékenységek területén. Az értekezés mindazonáltal egy kísérlet a tervező és a megbízó közötti együttműködés átgondolására és újraértelmezésére, a tervezési folyamatban előkerülő értékszemléleti, szociális, koncepcionális és arculati kérdések mentén. A dolgozatban ismertetett példák rámutatnak, a vállalati építészetben létrejövő kulturális, szociális és környezeti értékekre fókuszáló építészet képes egy gazdasági szereplő társadalmi elfogadottságát tartósan és mélységében megalapozni.