Közösség és építészet

Komplex tervezői megközelítések

Szerző
Fazekas Katalin DLA
Témavezető
Cságoly Ferenc DLA
Év
2017

Letölthető tézisfüzet

Letölthető disszertáció

Az 1990-es évek óta, a globalizáció és a környezeti problémák elhatal- masodásával, a túlnépesedéssel és az egyre növekvő szegénységgel párhuzamosan egyre több minőségi építészeti beavatkozás született, amelyek célja hátrányos helyzetű közösségek segítése. Értékálló és racio- nális építészeti megoldások, olyan stratégiák, amelyek általában szűkös anyagi keretek között, a lehető legjobb megoldást igyekeznek nyújtani, a lehető legtermészetesebb módon.

Az értekezés részben nemzetközi példák vizsgálatán keresztül mutatja be a szociális építészeti munkák lehetséges megvalósítási modelljeit gazdasági felállás szempontjából, az építészeti feladatvállalás alapján csoportosítja azokat, valamint azok tervezési sajátosságait is kiemeli.
Az elméleti kutatás kiegészült egy intenzív kilenc hónapos Fulbright Látogató Kutatói ösztöndíj gyűjtőmunkájával. A szociális építészet egye- dülálló helyzetben van az Államokban, köszönhetően az önkéntesség és az adakozás erős hagyományainak. Ez természetesen áthatotta az elmúlt néhány évtizedben az amerikai építészeti szakmát is, és így számos program, képzés, tanfolyam, kiadvány, kiállítás, csoport és munka készült a társadalmi felelősségvállalás jegyében. Az ösztöndíj alatt továbbá részese voltam egy olyan tanulmányi programnak, amely a világ egyik legszegényebb országában, Haitin található árvaház építészeti jövőjével foglalkozott.

A kutatás témájához szorosan kapcsolódó építészeti mestermunkám a monori Tabán hátrányos helyzetű lakói számára készült biobrikett- szárító épülete. Végül a mestermunka az értekezés szempontrendszerén keresztül kerül bemutatásra.

Az amerikai ösztöndíj során számos szociális munkákban aktív építésszel volt lehetőségem találkozni. A beszélgetésekből három – a 3. számú mellékletben megtalálható – riport készült: Teddy Cruzzal, Dan Piteraval és Steve Badanessel. A riportokból kiemelt személyes szavak, idézetek szövik át az értekezést.

Az értekezés célja, hogy felhívja a figyelmet a személyes és szakmai felelősségvállalásra, a bemutatott példák és tanulságaik ösztönzően hassanak, valamint példamutatók legyenek további közösségi építészeti munkák során.