Rendszerváltó borászatok

Magyarország szőlőhegyein

Szerző
Tóth Péter DLA
Témavezető

Sugár Péter DLA

Év
2016

Letölthető tézisfüzet

Letölthető disszertáció

A kortárs magyar építészet egyik különösen sikeres, elismert és értékteremtő szeletének átfogóbb megismerését szándékozik szolgálni ez az írás. Az új borászatokkal egy sosemvolt épülettípus honosodott meg az elmúlt 25 évben Magyarországon, melynek kimagasló alkotásait nemzetközi viszonylatban is jegyzik. Az itthoni példák sajátossága az a sokszínűség, melynek köszönhetően a közel azonos feladatokra adott tervezői válaszok rendkívüli gazdagságot mutatnak.

Az elsőre nagyon különbözőnek tűnő alkotói gondolatok azonban nem kioltják egymást, hanem összekapcsolhatók egy nagy egésszé. Ezt a szemléletet tükrözi az értekezés tagolása is. A különbségek kiemelése és a csoportokra szabdalás helyett az a fő vezérelv, hogy milyen nézőpontok mentén rokoníthatók az építészek és borászataik.

Az élethez számos természetes szállal kapcsolódó építészeti gondolkodás az a közös alap, melynek egyenes következménye a példaként bemutatott házakra jellemző építészeti minőség. Ennek tanulságait más épületfajták tervezésénél, sőt az építészképzésben is lehet hasznosítani. A borászatok pedig megnövekedett marketing szerepüknél fogva kaput nyitnak a tervezői gondolatok és a szakmán kívüli közönség összekapcsolásához is.