Közép TT1 2019 tanulmányfüzet

Kővágóörs

Év
2019

Szerkesztők: Beke András, Kronavetter Péter, Szabó Péter

Középülettervezesi Tanszék, Budapest

Letölthető változat

“Work like a gardener with the precision of the architect. Work like an architect with the care of a gardener.”
(Tom Emerson)

A TT1 tárgyat a 2018/19-as tanév tavaszi félévében a tanszéken folyó tervezési tárgyakkal összehangolva az „Építészet és természet” tematika köré szervezzük. Konkrét tervezési helyszínünk Kővágóörs volt, ahol 2018 nyarával kezdődően Bán Márton és Pongor Soma szervezésében a falu központjának egy régóta üresen álló házában építészeti és művészeti alkotótábor, ideiglenes kiállítótér és nyitott műhely jött létre.

A félév során két, kis csoportban végzett feladat kapcsán az épített és természeti környezet viszonyának folytonos újra- és továbbrajzolásával, valamint kísérletező makettek készítésével foglalkoztunk. Munkánk fókuszában a helyzetfelismerés és az arányos viselkedés megtalálása állt, a következetes és tudatos koncepcióalkotást, valamint ennek gondos kifejtését gyakoroltuk. A kertészek gondosságával kerestük a természeti környezetre, tájra legkevésbé káros, legkisebb lábnyommal járó, szelíd megoldásokat. Célunk a tájjal együttműködő programok és tájgazdálkodási stratégiák megtalálása volt, amelyeket aztán e kertész-építész szemlélet tapintatosságával dolgoztunk ki.

E tanulmányfüzet célja egyrészt a féléves közös munka összefoglalása, másrészt fontos célja az is, hogy külső, alkotói megfigyeléseinkkel, makettjeinkkel friss és vállaltan szubjektív képet mutassunk a településről.

A félév elején a tárgy tematikájához kötődően olvasó-kötet kiadásával alapoztuk meg a tervezési munkát. A válogatott írásokat tartalmazó füzet (Hiroshi Sambuichi, Janáky István, Julian Cortazar, Krusovszky Dénes, Lackovits Emőke, Michael Houellebecq, Kisberzsenyi-Nagy György, Peter Zumthor, Rolf Jacobsen és Varga Ferenc szövegeivel) párhuzamos olvasmányt jelenthet a félév munkáit összegző kiadvány mellett is.