Diplomatervezés - BSc

BSc

A tárgy célja, hogy a hallgató képzettségét és a BSC szintű diploma megszerzésére való alkalmasságát elbírálhatóvá tegye, igazolva ezzel a magasabb szintű tanulmányok – mesterképzés – folytatására való jogosultságát, illetve az építészmérnöki szakma alapdiplomához kötött jártasságát.

Tárgyfelelős

Major György DLA

Típus
Kötelező
Kreditpont értéke
20
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
őszi, tavaszi

BSc

Tárgyleírás

A hetedik félév kötelezően választható tantárgycsoport eleme, amelyet az előtanulmányi rend szerinti követelményeket és egyéb kritériumokat teljesítő hallgató vehet fel, egyben az Építészmérnöki Alapképzési Szak zárókurzusa.

A tárgyfelvétel előtt a hallgató közös megállapodás alapján témavezetőt választ vagy a tanszék által meghirdetett témára, vagy általa hozott témával, melynek nagyságrendjét, rendeltetését és helyszínét a választott témavezetőjével egyeztetve a tanszék elé terjeszti.

A féléves munkát koncepcióterv, vázlatterv tagolja és, mint tervezési gyakorlatot, féléves elfogadás zárja.
A koncepcióterv a program, helyszín értelmezése beépítési vázlatokkal, modellel /m=1:1000, 1:500/. közös tanszéki konzultáción értékelve.
A vázlatterv a terv m = 1:200 léptékű feldolgozása, a helyszín bemutatásával, helyszínrajzzal, alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal, tömegmodellel. Ennek elbírálása a tanszéki bizottság előtti bemutatással történik.

A jóváhagyott vázlattervet a félév második szakaszában a hallgató a témavezetőjével egyeztetett léptékben és tartalommal, valamint a szakági konzulensek által kijelölt szakági munkarészekkel együtt fejleszti végleges tervvé.