Térkompozíció

Planar Tension With Red 1926

A térkompozíció az első év első félévének kreatív gyakorlati tárgya (5 óra/hét). A gyakorlatokon a térkompozíció alapjaival ismerkednek meg a hallgatók. A tantárgy célja egyrészt a mindenkiben meglévő kreativitás fejlesztése, másrészt az építészeti téralkotás sajátosságainak megismertetése. A feladatok lényegében apropók, a hallgatók tulajdonképpen a formálási feladatokon keresztül absztrakt térképzési feladatok megoldását végzik. A megoldások alatt és azok részletes értékelése során megismerik az építészeti tér alapfogalmait, az épített terek alaptípusait, az építészeti ábrázolás és modellezés alapjait. Fontos még, hogy a hallgatók számára érthetővé váljon a koncepció fogalma és annak következetes kifejtése. Az így megszerzett ismeretek a további építészeti tervezéshez nyújtanak segítséget.

Tárgyfelelős

Fazekas Katalin DLA

Típus
Kötelező
Kreditpont értéke
5
Követelmény
Félévközi jegy
Szemeszter
őszi

Planar Tension With Red 1926

Tárgyleírás

Már a félév alcíme, a Térműveletek is sokat sejtet a félévre vonatkozó munka jellegéről. A tárgy alapja az intenzív műhelymunka, gyors kérdések és válaszok egymásutánja. Mindeközben közös beszélgetések és viták alakulnak ki. A feladatok öt nagy témakörhöz, a térműveletek alcsoportjaihoz kötődnek. A félév elején amikor még több segítség szükséges, jellemzően inkább vezetett feladatmegoldás, műhelymunka folyik. Ahogy haladunk előre a félév során, úgy lesz nagyobb az egyéni munka szerepe a feladatokban. A félév során 3 nagyfeladat megoldására is sor kerül. A közbens műhelymunkák segítséget adnak az egyéni munkához és az otthoni elmélyüléshez. A félév egyéni portfóliók elkészítésével és egy közös kiállítással zárul, amely összefoglalója a félévben szerzett tudásnak és előkészíti a következő félév tervezési tárgyát.