Diplomatervezés

Diploma

A tizedik félév tervezési gyakorlata, az építészmérnöki tanulmányok zárókurzusa.

A tárgy célja, hogy a hallgató képzettségét és az MSc szintű diploma megszerzésére való alkalmasságát elbírálhatóvá tegye. A tanszék fontos törekvése ugyanakkor, hogy a diplomaterv ne csupán egy, a hallgatóval szemben megfogalmazott összegző-számonkérő esemény legyen, hanem ezen túlmutató előretekintés, a pályakezdés nyitó éveinek egyéni kutatási programja. Útravaló, a további együttműködés lehetőségét segítő közös gondolkodás.

Tárgyfelelős

Szabó Levente DLA

Major György DLA

Típus
Kötelező
Kreditpont értéke
30
Követelmény
diploma záróvizsga
Szemeszter
őszi, tavaszi

Diploma

Tárgyleírás

A tárgy felvétele előtt a hallgató közös megállapodás alapján konzulenst választ. A tervezési feladatot – beleértve a nagyságrendet, a rendeltetést és a helyszínt – a hallgató indítványozza és választott konzulensével egyeztetve a tanszék elé terjeszti.

A féléves munkát vázlatterv tagolja két részre. A vázlatterv tartalma egy elemző-értékelő tanulmány és a terv m = 1:200 léptékű feldolgozása, a helyszín bemutatásával, helyszínrajzzal, alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal, tömegmodellel. A vázlatterv elbírálása a tervezési tanszékek által közösen összeállított bizottságok előtt történik.

A jóváhagyott vázlatterveket a félév második szakaszában a hallgató a konzulense által megjelölt léptékben és tartalommal, valamint a szakági konzulensek által kijelölt szakági munkarészekkel együtt fejleszti végleges tervvé. A védés a Kari Tanács által jóváhagyott diplomabizottságok előtt történik.