Diplomatervezés

Diploma

A tizedik félév tervezési gyakorlata, az építészmérnöki tanulmányok zárókurzusa.

A tárgy célja, hogy a hallgató képzettségét és az MSc szintű diploma megszerzésére való alkalmasságát elbírálhatóvá tegye. A tanszék fontos törekvése ugyanakkor, hogy a diplomaterv ne csupán egy, a hallgatóval szemben megfogalmazott összegző-számonkérő esemény legyen, hanem ezen túlmutató előretekintés, a pályakezdés nyitó éveinek egyéni kutatási programja. Útravaló, a további együttműködés lehetőségét segítő közös gondolkodás.

Tárgyfelelős

Szabó Levente DLA

Major György DLA

Típus
Kötelező
Kreditpont értéke
30
Követelmény
diploma záróvizsga
Szemeszter
őszi, tavaszi

letölthető tematika és ütemterv 2023 tavasz

Diploma

Tárgyleírás

A tárgy felvétele előtt a hallgató közös megállapodás alapján konzulenst választ. A tervezési feladatot – beleértve a nagyságrendet, a rendeltetést és a helyszínt – a hallgató indítványozza és választott konzulensével egyeztetve a tanszék elé terjeszti.

A féléves munkát vázlatterv tagolja két részre. A vázlatterv tartalma egy elemző-értékelő tanulmány és a terv m = 1:200 léptékű feldolgozása, a helyszín bemutatásával, helyszínrajzzal, alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal, tömegmodellel. A vázlatterv elbírálása a tervezési tanszékek által közösen összeállított bizottságok előtt történik.

A jóváhagyott vázlatterveket a félév második szakaszában a hallgató a konzulense által megjelölt léptékben és tartalommal, valamint a szakági konzulensek által kijelölt szakági munkarészekkel együtt fejleszti végleges tervvé. A védés a Kari Tanács által jóváhagyott diplomabizottságok előtt történik.