Rajz És Terv

Ret

A „RÉT” a 2021-2022 tanév őszi félévében ismét a rajz, a terv és az építészeti gondolkozás párhuzamaival foglalkozik. Közös, jó hangulatú beszélgetések és programok keretében kortárs művészeti, irodalmi- és filmalkotásokon keresztül próbálunk közelebb kerülni a minket körülvevő világhoz.

Tárgyfelelős

Vannay Miklós DLA

Típus
Kötelezően választható
Kreditpont értéke
2
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
őszi

Ret

Tárgyleírás

A félév során érintett alkotások hangulatát ültetjük át az általunk már ismert építészeti világba, azok atmoszférájának visszaadásával. A félév végére mindannyian készítünk egy egyvonalas rajzot, egy haikut, egy - egy lapból hajtogatott modellt és egy rövid 1-1,5 perces videót, melyben összegezzük a félév során bennünk felmerült gondolatokat. Az órai beszélgetések során idén egy filmművészeti alkotás áll majd a középpontban. A mű megismerése és közös elemzése során kerülünk egyre közelebb ahhoz, hogy mi mit gondolunk a műben előkerülő problémákról, képi hangulatokról, és a filmjelentek tereiről. Nekünk mint építészeknek, mi a téri, építé-szeti válaszunk azokra?