Specializációs kiegészítő tárgy

Giovanni Paolo Panini Interior Of The Pantheon Rome Google Art Project K

Milyen eszközökkel formálható a belső tér, hogyan válhat az építészeti tervezés mozgatórugójává? Milyen eszköztár áll rendelkezésre a belső terek alakításához? Melyek a belsőépítészet és design legfontosabb iskolái, trendjei? Szétválasztható-e az építészet, a belsőépítészet és a formatervezés tervezői habitusa? 

Tárgyfelelős

Bartha András Márk DLA

Típus
Kötelező
Kreditpont értéke
4
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
őszi
Giovanni Paolo Panini Interior Of The Pantheon Rome Google Art Project K

Tárgyleírás

A belső terek tervezésének legfontosabb kérdéseire ad választ az Építőművészeti Specializáció elméleti gerincét adó, az Exploratív Építészeti, a Középülettervezési és a Lakóépülettervezési Tanszék által közösen szervezett tantárgy, amely a szakmagyakorláshoz nélkülözhetetlen belsőépítészeti témaköröket három blokkban: az ENTERIŐR-, TÁRGY-, és BÚTORtervezés témaköreiben mutatja be. Tartalma a következő tervezési félévek elméleti és gyakorlati tudásbázisát adja, egyúttal átfogó képet ad a kortárs belsőépítész és designműhelyek működéséről, legfontosabb praktikáiról. 

A félév során a kurzus résztvevői a belső térformálással, valamint az épített tereket alakító iparművészeti alkotások fő diszciplínáival és azok építészeti összefüggéseivel ismerkedhetnek meg. Komplex képet kapnak a szemléletmódok történeti összefüggéseiről, az építészetre ható társadalmi folyamatokról és mindezek napjainkban kifejtett hatásáról. 

A szakmában elismert vendégelőadók, tervezők, designerek mutatják be a belsőépítészet, formatervezés, és bútortervezés világának történetét, legfontosabb tendenciáit, legjobb példáit. Emellett külső helyszíneken szervezett szakmai programok, világítási, felületképzési, iparművészeti bemutatók, épületlátogatások adnak gyakorlati ismereteket az előadáson elhangzottak mellé.

A kurzus kiegészíti a 3 tanszéken párhuzamosan futó Specializációs tervezési tárgy programjait, az azokban meghatározott belsőépítészeti részfeladattal.

A félév vizsgával zárul, a vizsga anyaga az előadásokon elhangzottak alapján kerül összeállításra.