Specializációs tervezési tárgy

Cluj Napoca 2048x1121

Az osztatlan képzés specializációs időszakának (ill. Tanszéki terv néven az MSc-képzés elejének) meghatározó tervezési tárgya. A tárgy célja a megelőző tervezési tantárgyakból megszerzett tudásanyagra építve összegezni az eddigi tervezési ismereteket, továbbfejleszteni mindazt egy összetett, az eddigiektől eltérő léptékű és a helyi, kulturális kontextusba erős beágyazottságú épület tervezésével, és megkezdeni a felkészülést a valóban „komplex” építészeti gondolkodásra.

Tárgyfelelős

Zombor Gábor DLA

Típus
Kötelező
Kreditpont értéke
6
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
őszi
Cluj Napoca 2048x1121

Tárgyleírás

A települési, beépítési kontextus vizsgálatától a koncepcióalkotáson át az épület és annak meghatározó részletei megformálásig terjed a kurzus megcélzott tervezési spektruma. A tárgy alapvető munkamódszere a csoportos munka, amely a félév első részében jellemző, s amelyet az egyéni feladatrészek kidolgozása követ. A csapatmunka a tárgy különleges hivatása, amely az egyetemi tervezési tanulmányokon belül leginkább modellezi a tervezési praxisra jellemző kölcsönös tudásátadás folyamatát. Cél az emberek és az épületek, az épületek és a környezet közötti kapcsolatok, valamint annak a szükségszerűségnek a bemutatása, hogy az épületeket és a közöttük lévő teret az emberi igényekhez és mértékekhez kell igazítani.

A kurzus átfogó célkitűzése egyrészt, hogy az Építőművészeti Specializáció kötelező tervezési tárgyaként támogassa a specializáción folyó munkát, a Középülettervezési Tanszék stúdióinak, oktatóinak építészetfelfogásával, másrészt eltérő helyek, városok, környezetek, kultúrák megismerésével járuljon hozzá a Specializáció módszertani alapvetéseiben való elmélyüléshez.