Tanszéki gyakorlat 1

Tanszeki Gyakorlat 1

A tervezői MSc-képzés hallgatói számára meghirdetett, a Komplex tervezés 1. c. tantárggyal párhuzamosan felvehető gyakorlati kurzus. A tárgy célja, hogy a Komplex tervezés 1. keretében készülő tervhez szorosabban vagy lazábban kötődő tervhez kapcsolódó, specifikus, a tervezési folyamatot segítő, alátámasztó, de önmagában is értelmezhető munkarész szülessen.

Tárgyfelelős

Fejérdy Péter DLA

Típus
Kötelező
Kreditpont értéke
6
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
tavaszi

Tanszeki Gyakorlat 1

Tárgyleírás