Művészet és Építészet

Image2 Table

A Művészet és Építészet a sok - sok éve futó R.É.T. című tárgy utódja, a kari ekvivalencia-szabályokkal összhangban. Mondhatnánk azt is, hogy R.É.T. 2.1

Az építészetben mindig nagy hangsúlyt fektetünk a téri környezet megismerésére, megértésére. Fontos az illeszkedés és alkalmazkodás. A tervezés során feltérképezzük az épített és táji környezetet. De a házaknak nem csak a fizikailag jelenlevő környezethez kell viszonyulniuk, hanem a szellemi környezethez is. A tárgy keretében ezt a kézzel nem fogható, de látható, hallható, megtapasztalható “kulturális” környezetet vizsgáljuk. 

Tárgyfelelős

Vannay Miklós DLA

Típus
Kötelezően választható
Kreditpont értéke
3
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
őszi

Image2 Table

Tárgyleírás

A Művészet és Építészet c. tárgy a R.É.T c. tárgy utódja, a kari ekvivalencia-szabályokkal (https://epitesz.bme.hu//files/epk_Pages_file/Ekvivalencia-spec.pdf) az előbbi teljesítésével az utóbbi is teljesíthető, hallgatói választás szerint.

Ishigami „varázsasztala” nyomán létrehozunk egy képzeletbeli asztalt melyre alkotásokat, művészeti munkákat tálalunk fel. Célunk, hogy találkozzunk kortás társművészeti munkákkal, amelyek megismerése során kapcsolatba kerüljünk a jelenkort átszövő mélyebb és összetett kulturális és művészeti összefüggésekkel, és képessé váljunk műalkotások értelmezésére és tovább gondolására, alkotások jelentéstartalmi áthatásait megértve, feldolgozva saját új koncepciók, mondanivalók megfogalmazására, művészek üzeneteinek, gondolatainak, mint kulturális rétegeknek saját munkánkba való beépítésére. Ezen folyamatban segítenek a tárgy kurzusára meghívott alkotók. Cél, hogy a félév végére a négy alap építészeti médium felhasználásával (rajz, modell, írás és videó) egy egységes, összefüggő saját egyéni koncepció alapján kisléptékű építészeti alkotást hozzunk létre. Nem a különböző technikák megismerésére fókuszálunk, hanem elsősorban az építészeti gondolkodás és a kortárs művészetek kölcsönhatásait vizsgáljuk, és hasznosítjuk a tervezés folyamatában. A kortárs kulturális háttér megismerése által nézőpontunk kitágul, és ezt felhasználhatjuk az építészeti gondolkodásmódunkban. 

Ízelítő az étlapról: Damien Hirst, Joseph Beuys, Yves Klein, Remy Zaugg, Ad Reinhardt, Donald Judd, Jeff Wall, Thomas Ruff, Christo, Olafur Eliasson, Andy Glodsworthy, Tarr Béla, Denis Villeneuve, Andrei Tarkovsky, Miroslaw Balka, Mona Hatoum, Ai Weiwei, Daan Roosegaarde, Berdnaut Smilde, Anthony Gormley, Robert Ryman, Hans Poelzig, Leon Battista Alberti, Rauch Venturi, Scott Brown, Filippo Brunelesci, Gordon Matta-Clark, Richard Long, Mark Rothko, Helmut Federle, Ivan Konstantinovic Aivasovski, Isamu Noguchi,  Aldo Rossi, Jacques Tati, Katsushika Hokusai, Dan Graham, Barnet Newman, Douglas Gordon, Karl Blossfeldt, Gottfried Semper vagy Inuja Ishigami.

A félév során több meghívott előadót is vendégül fogunk látni.

A kurzus a tanszék ÉPÍTÉSZET ÉS EMLÉKEZET STÚDIÓjának kutatási tevékenységéhez kapcsolódik, de másodévtől kezdve minden képzési forma minden évfolyama számára nyitott!