Perifériák építészete

Periferiak

2020 őszén perifériák építészete címmel új kötelezően választható tantárgyat indítunk a fenntartható környezet című tantárgycsoportban. Az új tárgy a korábbi kultúra és építészet kurzus hagyományaira épít. Mai korunk, illetve világunk azon aktuális, de perifériára szoruló jelenségeit próbálja összegyűjteni és értelmezni, amelyek alapvetően hatnak klasszikus értelemben vett kultúránkra, azon belül is épített környezetünkre.

Tárgyfelelős

Kemes Balázs DLA

Típus
Választható
Kreditpont értéke
3
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
őszi

Periferiak

Tárgyleírás

A tárgy keretében korunk, illetve világunk azon aktuális, de perifériára szoruló jelenségeit pró-báljuk összegyűjteni és értelmezni, melyek alapvetően hatnak kultúránkra, azon belül is épített környezetünkre. Napjainkra a föld népes-sége elérte a közel 7,7 milliárd főt. Az ismert történelemben korábban soha nem tapasztalt növekedés ez, amely az elemzések alapján még gyorsabb ütemben folytatódik. A népességnö-vekedéssel együtt jár, hogy egyre többen osz-tozunk a bolygónk adta véges lehetőségeken, a korábbi évszázadokban vagy évezredekben tágas világ egyre szűkösebbé válik.