Specializációs kiegészítő tárgy

Cluj By Joris Hoefnagel 1617

A tárggyal párhuzamosan futó Specializációs tervezési tárgy modulja az Építőművészeti Specializáción. A kurzus célja a kreatív alkotói gondolkodást segítő módszerek, gyakorlatok megismertetése és elvégzése, amelyek készségfejlesztő jellegüknél fogva a tervezés módszertanához szolgálnak kiegészítő eszközként. A tárgy mottója az “egy kis részletezettség”, amely az adott Specializációs tervezési tárgy tematikához szorosan kapcsolódva lehet részlettervezés, analóg modellezés, belsőépítészeti tervezés, vizualizáció. A tárgy célkitűzése, hogy a korábbi tervezési feladatokhoz képest a részletek és a megvalósítás mikéntjének fontosságára hívja fel a hallgatók figyelmét, és ehhez eszközöket adjon a kezükbe, egyben a komplex tervezés tárgy egészet és részeket együttesen formáló komplexitását megelőlegezze.

Tárgyfelelős

Zombor Gábor DLA

Típus
Kötelező
Kreditpont értéke
4
Követelmény
félévközi jegy
Szemeszter
őszi
Cluj By Joris Hoefnagel 1617

Tárgyleírás

A teljes félév tervezői teljesítménye – a csoportosan megoldandó feladatok mellett – az egyéni értelmezésre épít. Ezt hangsúlyozandó 3, a hely komplex értelmezésének három stációjához köthető feladat egészíti ki az Építőművészeti Specializáció hallgatói számára a mindenkori tervezési kurzust. A városnak, mint helynek karakterisztikáját kutatva számítunk egyéni képi értelmezésekre fotópályázat (1) keretében, az egyes beépítés tömböknek helyzeteit firtató önálló grafikai értelmezésű helyszínrajz-pályázatot (2) rendezünk, majd az egyes építési telkek, mint tervezési helyszínek végső telepítését a véglegesen leadott féléves tervfeladat részeként szolgáló telepítési tömegmodelleknek is rendezünk önálló mustrát (3).

Az így elvégzendő feladatok a tervezés kreatív, inspiratív, művészi karakterét segítő megközelítések, amelyek a specializáció karakterét erősítik. Csak a Specializációs tervezési tárgyat az adott félévben a Középülettervezési Tanszéken végzők számára felvehető kurzus!