Tervezésmódszertan

TM

A tantárgy a negyedik félév elméleti tárgya, mely a tervezés elméleti és gyakorlati megközelítéseivel foglalkozik. Külön hangsúlyt kap az építészet természeti és társadalmi környezethez való viszonyának kérdése, az építész etikai felelőssége.

Tárgyfelelős

Balázs Mihály DLA

Típus
Kötelező
Kreditpont értéke
2
Követelmény
évközi jegy
Szemeszter
tavaszi

letölthető tematika és ütemterv

TM

Tárgyleírás

Az előadás sorozat két részből áll. A tematikusan egymásra épülő első hat előadás kulcs-szavai: helykeresés, elmélkedés, kérdésfeltevés, megismerés, megoldás, megnyilatkozás. Az elméleti megközelítés mellett gazdag képanyaggal jelenik meg a kortárs építészet, azon belül különféle irányzatok a high-tech építészettől a szolidáris építészetig. Az első rész záróelőadása az építészeti kommunikáció lehetőségeit, a rajz és terv összefüggéseit vizsgálja. A második rész meghívott építészek előadásain keresztül bepillantást enged a személyes tervezési módszerek világába.