Tervezésmódszertan

TM

A tantárgy a negyedik félév elméleti tárgya, mely a tervezés elméleti és gyakorlati megközelítéseivel foglalkozik. Külön hangsúlyt kap az építészet természeti és társadalmi környezethez való viszonyának kérdése, az építész etikai felelőssége.

Tárgyfelelős

Szabó Levente DLA

Típus
Kötelező
Kreditpont értéke
2
Követelmény
évközi jegy
Szemeszter
tavaszi

TM

Tárgyleírás

A tantárgy általában foglalkozik az építészeti tervezés elméleti és gyakorlati aspektusaival, módszertani alapvetéseivel. Az előadások során a hallgatók találkoznak a téma alapvető szakirodalmi vonatkozásaival (1), személyes alkotói módszertanokat ismernek meg (2) és tervezési tárgyaikhoz kapcsolódó tervezési metodikákba nyernek betekintést (3). A tárgy képzésekben elfoglalt helye egyszerre biztosítja és teszi szükségessé a rendszerező, elméleti, reflektív gondolkodás elméleti és gyakorlati alapvetéseivel való megismerkedést úgy, hogy annak tanulságai nem csupán elméleti, de az adott félévben és későbbiekben folyó tervezési félévekben is hasznosulhasson.