Megtalálni újra meg újra

A Suttogók építészetéről

A kortárs építészeti szcénán belül markánsan kirajzolódik három angol építésziroda: a Tony Fretton Architects, Adam Caruso & Peter St. John, Jonathan Sergison & Stephen Bates tevékenysége. Nem technikai bravúrokkal, hanem művészi érzékenységükkel és határozott építészeti állásfoglalásukkal hívják fel magukra a figyelmet. A Smithson házaspár lelkes tanítványai megvalósították és túl is haladták mestereik tanítását. Viszonyuk a modernizmussal szemben kritikus, a történeti hagyományokra azonban szívesen építenek, már-már eklektikus módon. Az építészetet kulturális műalkotásnak, a művészet felelősségteljes társadalmi művelésének tekintik. Ezen alapállásból következik művészi krédójuk, mely a mindennapok valóságának szépségét vallja. Közösségi szerepvállalásuk városépítészeti téren is megnyilvánul.

Az értekezés öt kulcsfogalom mentén vesz fel metszetet és próbálja ementén építészetüket a kultúra mezején elhelyezni. A Suttogók maguk valószínűleg sosem fognak akkora társadalmi támogatóbázisra szert tenni, hogy meghatározó irányzattá váljanak. Alapvetően kritikus alapállásuk ellenére az épületeik által kínált alternatíva pozitív üzenetet hordoz és ezer szállal szövődik össze a modern élettel. Az építészeti nyelv, amelyet beszélnek jól érthető és alkalmazható, a diskurzus, melyet kezdeményeznek, mindenki számára nyitott.